Kiểm tra chấp hành năm 2015

Kiểm tra chấp hành năm 2015

Thực hiện kế hoạch kiểm tra chấp hành năm 2015 của Đảng ủy,
Xem tiếp
Kế hoạch kiểm tra năm học 2015-2016

Kế hoạch kiểm tra năm học 2015-2016

- Nhằm phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của CB-GV-NV; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà trường; nâng cao năng lực của đội ngũ và hiệu quả về đổi mới phương pháp dạy học. - Phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo của đội ngũ, tạo sự chuyển biến mạnh về chất lượng giáo dục của nhà trường và nâng cao chất lượng các hoạt động mũi nhọn, bồi dưỡng và phát hiện học sinh năng khiếu.
Xem tiếp
Giáo viên giỏi

Giáo viên giỏi

Người thầy giỏi không tự biến mình thành cái loa phát thanh của sách giáo khoa...
Xem tiếp
 

Ảnh hoạt động