Tin Tức » Đoàn thể »

Chủ nhật - 31/03/2013 21:47

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

KẾ HOẠCH

Việc học tập Chuyên đề năm 2013
"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân
 
Thực hiện theo kế hoạch số 40-KH/ĐU ngày 14/03/2013 của Đảng uỷ xã Bình Mỹ về việc học tập Chuyên đề năm 2013 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân.
Chi bộ trường Bình Mỹ đề ra kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2013 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
Tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch số 23-KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tập trung vào phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khoá: "Suốt đời phấn đầu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị".
Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần cũng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.
II. NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ:
1. Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong quan hệ cụ thể hàng ngày với nhân dân: trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân,…
2. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", quy định về nhưng điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
3. Xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương và thực hiện yêu cầu nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2013:
Trong các buổi sinh hoạt, chi uỷ, lãnh đạo cơ quan chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận các tài liệu, liên hệ để xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên từng chi bộ. Từng nội dung cụ thể học tập và biện pháp thực hiện làm theo  trong từng tháng như sau:
Tháng 4/2013: Tổ chức cho toàn thể đảng viên đăng ký học tập chuyên đề theo hướng dẫn.
Tháng 5/2013: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo về phong cách quần chúng trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với quy định những điều đảng viên không được làm.
Tháng 6/2013: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo về phong cách dân chủ trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
Tháng 7/2013: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo về phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
Tháng 8/2013: Đảng viên tự kiểm điểm trước tập thể chi bộ về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Ban Chi uỷ xây dựng và triển khai kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2013 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân.
Các đoàn thể, các tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu để triển khai thực hiện chuyên đề và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và đoàn viên.
Thực hiện báo cáo trong phiên họp liên tịch định kỳ hàng tháng.
 
T/M CHI ỦY
      BÍ THƯ
Tải kế hoạch tại đây
 

Ảnh hoạt động

Phần mềm học tập

Liên kết

 

Đăng nhập

Bộ đếm

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 3003

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12704

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2380358

Tổ Sử-Địa-GDCD

DS ủng hộ văn nghệ

CÔNG TY HIỆP LỢI 3000.000 ĐỒNG
Tập thể học sinh lớp 6A8 ủng hộ 500.000 đồng
Tịnh xá An Lạc 200.000 đồng
Liên đội trường THCS Bình Mỹ ủng hộ 1300.000 đồng
TẬP THỂ 34 LỚP CỦA TRƯỜNG THCS BÌNH MỸ ỦNG HỘ 25229.000 đồng
Phụ huynh em Hoàng Minh Vũ Lớp 6A3 200.000 đồng
Phụ huynh em Nguyễn Vĩnh Siêu Lớp 6A6 20.000 đồng
Ủy viên BĐ D Lê Văn Phát Minh 200.000 đồng
Phụ Huynh Em Phạm Le Quốc Bảo 6A10 100.000 đồng
Phụ huynh Em Đinh Thị Trúc Ly 8A4 100.000 đồng
Phụ huynh em Võ Hoàng Lãm 6A9 40.000 đồng
Phụ huynh Nguyễn Trương Ngọc Quỳnh 7A1 100.000 đồng
Anh Trần Phúc Hảo Bình Thủy 200.000 đồng
Phụ huynh Lưu Phạm Anh Thư 8A3 100.000 đồng
Phụ huynh em Trần Thị Tiểu Mẫn 6A3 60.000 đồng
Căn tin Trường THCS Bình Mỹ 300.000 đồng
Chi Cuc Thuế Châu Phú 500.000 đồng
PHỤ HUYNH LÝ THANH THÙY 7A5 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH 7A5 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM LÊ THỊ BÍCH HỢP 8A5 50.000 ĐỒNG
ỦY VIÊN BĐ D NGUYỄN THỊ LỆ THỦY 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM NGUYỄN MẠNH KHANG 8A5 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH HUỲNH THỊ TUYẾT TRÂM 7A3 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM NGUYỄN TƯỜNG VY 7A3 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUỲNH EM PHẠM THỊ MINH THU 7A3 50.000 ĐỒNG
ĐẢNG ỦY XÃ BÌNH THỦY 200.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM TRẦN MINH SANG 6A8 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM PHẠM TỨ QUỐC 8A7 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM NGUYỄN THANH TOÀN 8A1 200.000 ĐỒNG
QUỸ TÍN DỤNG XÃ BÌNH MỸ 200.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 6A3 200.000 ĐỒNG
UVBĐD PHẠM VĂN HOÀNG GIANG 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM NGUYỄN QUANG SÁNG 8A2 50.000 ĐỒNG
PHÓ TRƯỞNG BAN CMHS PHAN TRUNG QUÂN 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM NGUYỄN THỊ TÚ HUỲNH NHƯ 6A9 20.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM LÊ HUY THẠNH 7A3 50.000 ĐỒNG
UVBĐD PHAN VĂN PHÔ 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM LÊ THỊ NHÃ LINH 6A6 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM HỒ HỮU BÌNH 6A1 20.000 ĐỒNG
THẦY QUÁCH VĂN KHIẾT 200.000 ĐỒNG
TỔ SỬ ĐỊA- GDCD 500.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM LA TIẾNG VIỆT 8A3 50.000 ĐỒNG
UVBĐD LÊ THỊ MỸ TRINH 9A3 200.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM NGUYỄN THỊ KIM KHÁNH 9A7 200.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM NGUYÊN VINH QUANG 9A4 200.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM NGUYỄN PHAN TUYẾT NHƯ 9A7 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH PHAN HUỲNH TƯỜNG VY 7A1 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH 7A1 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM HUỲNH MINH KỲ 9A3 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH HUỲNH HỒ TUYẾT MINH 6A4 100.000 ĐỒNG
UVBĐD CAO TẤN NHÀN 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM TRẦN THỊ THÙY 8A7 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM TRƯƠNG TRUNG TÍN 8A6 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM NGÔ CÔNG LONG 9A2 30.000 ĐỒNG
TỔ LÝ- CÔNG NGHỆ 250.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN 6A3 100.000 ĐỒNG
UVBĐ D VÕ VĂN LÂM 9A2 200.000 ĐỒNG
CỐ VẤN BĐD NGUYỄN THANH DŨNG 200.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH NGUYỄN TRẦN TUẤN KIỆT 8A8 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM HỒ LÊ NGUYÊN LỘC 7A3 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM TRƯƠNG VĨNH PHÚC 6A3 100.000 ĐÔGNG
PHỤ HUYNH EM LÊ HẢI ĐĂNG 7A5 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM HỒ CHÍ HÀO 9A2 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM DOÃN PHƯỚC HÒA 8A5 50.000 ĐỒNG
TỔ SINH- HÓA- CÔNG NGHỆ 400.000 ĐỒNG
TỔ ANH VĂN 500.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM VÕ HỒNG NGUYÊN 7A4 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM NGUYỀN THỊ Ý NHI 7A4 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM LÂM PHẠM TRỌNH PHÚC 7A4 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM LÂM PHẠM TRỌNH PHÚC 7A4 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM TRƯƠNG THỊ NGỌC TRẦM 7A4 30.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM PHAN PHƯƠNH THẢO 7A4 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM HUỲNH THỊ CẨM THÚY 7A4 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH DƯƠNG TRUNG KIÊN 9A3 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM NGUYỄN CÔNG MINH 9A2 200.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM NGUYỄN HOÀNG GIA MẪN 6A2 200.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM LÊ HUỲNH ANH THƯ 8A8 300.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM PHAN HỮU PHÚC 9A4 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM QUÁCH THUẬN THIÊN 8A2 200.000 ĐỒNG
PHỤ HUỲNH EM NGUYỄN HOÀNG DUNG 9A77 200.000 ĐỒNG
CÔ ĐỖ THỊ NGỌC ĐIỆP 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM THÁI VĂN HOÀNG NHẪN 8A6 200.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM PHAN THANH NGÂN 9A2 200.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM LÝ BẢO CƯỜNG 9A3 40.000 ĐỒNG
UVBĐD VÕ THANH THÁI 7A5 200.000 ĐỒNG
ANH TRẦN CÔNG TRỨ BÌNH THÀNH BM 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM BÙI THỊ KIỀU PHƯƠNG 6A7 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM LÊ NGUYỄN LẠC NHI 6A6 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM NGUYỄN CHÍ TẬP 7A7 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM NGUYỄN CHÍ HƯỚNG 8A2 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM TRẦN VĂN TÂM 9A2 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH CAO PHƯỚC LỘC 7A7 200.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM HUỲNH NGỌC THIỆN 8A5 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM LÊ NHỰT MINH 8A3 100.000 ĐỒNG
THẦY LÊ VĂN MY TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN THPT.BM 200.000 ĐỒNG
THẦY LÊ TRUNG CHÁNH CT.HỘI CGC XÃ BM 200.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM LÊ HOÀNG KHANG 9A2 100.000 ĐỒNG
VLXD ÚT NGỘ - BÌNH TRUNG - BM 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM LƯƠNG TÂM NHƯ 6A5 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM NGUYỄN MINH KHẢI 9A5 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG ANH 6A6 500.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM CHÂU THỊ THÚY QUỲNH 9A5 100.000 ĐỒNG
TỔ THỂ DỤC - ÂM NHẠC 400.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM LƯ MINH TRUNG 7A8 50.000 ĐỒNG
BGH TRƯỜNG THCS MỸ ĐỨC 300.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM NGUYỄN HỮU KIỆT 9A6 100.000 ĐỒNG
THẦY HÀ QUỐC DŨNG CHÍN HÙNG 200.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN 8A4 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM HÀ MAI TRUNG 7A7 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM PHẠM THỊ MY MY 6A6 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM NGUYỄN LÊ LỘC 6A3 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM TRƯƠNG LƯỠNG BỘI 7A3 100.000 ĐỒNG
BẢO VIỆT CHÂU PHÚ 500.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH PHAN NHỰT THANH 9A7 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM NGUYỄN HOÀNG HUY 9A8 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM NGUYỄN THỊ TƯỜNG AN 7A2 50.000 ĐỒNG
NGUYÊN TRƯỞNG BĐD CMHS LÊ ANH DŨNG 200.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM TRẦN PHƯỚC SANG 6A3 200.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM PHAN THỊ NHƯ NGỌC 7A1 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM LÊ THÙY DƯƠNG 6A10 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM NGUYỄN CAO CƯỜNG 7A6 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM PHAN THỊ NHƯ Ý 7A8 50.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM PHAN THỊ NHƯ QUỲNH 6A3 100.000 ĐỒNG
TRƯƠNG MẦM NON BÌNH MỸ 300.000 ĐỒNG
CÔ TRẦN THỊ KIM NĂM 200.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM HẢI QUÂN 8A8 200.000 ĐỒNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC B BÌNH MỸ 200.000 ĐỒNG
UVBĐD LÊ TẤN TÂM 200.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM NGUYỄN DUY TOÀN 6A8 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM ĐÀO NGỌC GIA THOẠI 6A8 100.000 ĐỒNG
ỦY BAN ND XÃ BÌNH THỦY 300.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM PHAN NGỌC GIANG 9A1 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM LÊ HÀ MI NA 9A3 50.000 ĐỒNG
ÔNG ĐẶNG ĐÌNH VIẾT THANH 100.000 ĐỒNG
PHỤ HUYNH EM TRẦN VĂN NAM 7A4 50.000 ĐỒNG
PH EM HUỲNH NHỰT TOÀN 7A4 100.000 ĐỒNG
PH EM NGỌC TRAI 8A2 200.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN MINH QUANG 7A4 100.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN HỮU QUỐC AN 7A4 120.000 ĐỒNG
PH EM ĐÀO NGỌC CÁT 7A4 50.000 ĐỒNG
TỔ VĂN - CÔNG NGHỆ 700.000 ĐỒNG
PH EM TRẦN THỊ MỸ TIÊN 6A6 50.000 ĐỒNG
PH EM NGÔ QUANG PHÚC 7A8 100.000 ĐỒNG
ANH LÊ TƯỜNG NGUƠN 200.000 ĐỒNG
PH VÕ THỊ NGỌC GIÀU 8A3 50.000 ĐỒNG
PH EM HUỲNH THỊ NGỌC THẮM 6A10 100.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 7A1 50.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN ĐAN TRƯỜNG 8A6 100.000 ĐỒNG
PH EM VÕ NGUYỄN PHÚC KHANG 6A6 100.000 ĐỒNG
PH EM PHẠM VIỆT KHÁNH QUÂN 6A6 50.000 ĐỒNG
UVBD NGUYỄN VĂN TƯỜNG 20.000 ĐỒNG
PH EM PHAN TRẦN THIÊN NHI 8A6 100.000 ĐỒNG
PH EM CAO TRƯỜNG PHÁT LỚP 9A6 50.000 ĐỒNG
THẦY PHẠM VĂN TÂN CT HỘI KHUYẾN HỌC XÃ BM 200.000 ĐỒNG
THẦY NGUYỄN VĂN GIỮ CT.HKHCP 200.000 ĐỒNG
PH EM BÙI THỊ HUỲNH NHƯ 9A2 100.000 ĐỒNG
THẦY NGUYỄN VĂN CỰ CỐ VẤN CMHS 200.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO 9A3 100.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN THỊ THU QUYÊN 8A8 100.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN LONG GIAO 9A1 50.000 ĐỒNG
PH EM VÕ THỊ MỸ DUYÊN 9A1 100.000 ĐỒNG
PH EM ĐÀO NHỰT THI 7A7 100.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 9A1 50.000 ĐỒNG
PH EM HUỲNH LÂM TẤN 9A1 100.000 ĐỒNG
PH EM PHAN THỊ BÉ HẰNG 8A2 100.000 ĐỒNG
UBND XÃ BÌNH MỸ 500.000 ĐỒNG
ÔNG PHẠM THÀNH NHO PCT. UBND XÃ .BM 200.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN NHƯ KIM 6A3 200.000 ĐỒNG
PH EM THÁI THỊ Ý NHI 9A6 50.000 ĐỒNG
ĐẢNG ỦY XÃ BM 200.000 ĐỒNG
PH EM THÁI THỊ YẾN QUỲNH 6A4 50.000 ĐỒNG
ANH TÙNG THỢ MỘC 300.000 đồng
ph em nguyễn trọng duy 8a1 50.000 đồng
PH EM TRẦN THANH DƯƠNG 7A1 300.000 ĐỒNG
PH EM LƯU ĐĂNG KHOA 6A9 20.000 ĐỒNG
PH EM LÊ QUỐC ĐẠT 6A6 50.000 ĐỒNG
PH EM PHẠM HỒNG MINH 7A1 200.000 ĐỒNG
PH EM PHẠM QUANG HUY 6A10 50.000 ĐỒNG
PH EM DƯƠNG THỊ THU NGUYỆT 6A4 50.000 ĐỒNG
UBMTTQVN XÃ BM 200.000 ĐỒNG
PH EM HUỲNH HỮU THẮNG 6A4 100.000 ĐỒNG
PH EM TRẦN VĂN LÝ 8A5 50.000 ĐỒNG
PH EM VÕ NGỌC TRÂM 9A8 50.000 ĐỒNG
PH EM THƯ 9A3 100.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN HIẾU NGHĨA 8A5 50.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN THỊ KIM DUNG 6A2 50.000 ĐỒNG
PH EM PHÙNG THỊ KIỀU OANH 9A4 100.000 ĐỒNG
PH EM HUỲNH TUYẾT KHANG 9A8 50.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN THỊ CÁT TƯỜNG 8A5 50.000 ĐỒNG
TRƯỞNG BĐDCMHS PHAN VĂN KHÔI 200.0000 ĐỒNG
CHVTNN CÚC HUY BÌNH HƯNG 2-BM 200.000 ĐỒNG
PH EM LÊ THIÊN LONG 9A1 100.000 ĐỒNG
PH EM LÊ CÔNG THUẦN 8A5 50.000 ĐỒNG
PH EM HUỲNH ÁI LINH 9A3 50.000 ĐỒNG
PH NGUYỄN MINH ANH THƯ 6A9 100.000 ĐỒNG
PH EM HỒ KIM TRỌNG 6A4 200.000 ĐỒNG
PH EM MAI HỮU BẠN 8A1 50.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN THÀNH LUÂN 8A1 100.000 ĐỒNG
PH EM LÊ THỊ NGỌC ÁNH 8A1 100.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 8A8 50.000 ĐỒNG
UVBĐDCMHS TRƯƠNG DUY THỊNH 8A1 50.000 ĐỒNG
PH EM ĐÀO TRUNG KIỆT 8A1 50.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN CHÍ CƯỜNG 8A1 50.000 ĐỒNG
UVBĐDCMHS PHAN PHÚ QUỐC 200.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN THỊ KIM ANH 9A7 50.000 ĐỒNG
PH HỒ TUẤN KIỆT 8A1 250.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN CHÂU TÀI 8A3 100.000 ĐỒNG
PH EM LÂM THỊ ANH THƯ 6A2 50.000 ĐỒNG
PH EM HUỲNH MINH TOÀN 6A9 50.000 ĐỒNG
PH EM LÊ THỊ TƯỜNG VY 6A7 30.000 ĐỒNG
PH EM PHAN THỊ NGỌC DUYÊN 8A2 20.000 ĐỒNG
PH EM LÊ MINH TRÍ 8A5 50.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN VĂN PHI 7A1 50.000 ĐỒNG
TIỆM THUỐC TÂY QUỐC VIỆT( LÊ NHƯ TUẤN) 200.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN DIỆP LOAN ANH 6A9 30.000 ĐỒNG
PH EM LÊ THỊ TRANG ANH 6A9 20.000 ĐỒNG
PH EM LÊ TRUNG HẬU 7A8 50.000 ĐỒNG
PH EM TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 9A4 50.000 ĐỒNG
PH EM VÕ THỊ BÉ THI 8A3 100.000 ĐỒNG
UVBĐDCMHS TRƯƠNG THANH TÂM 50.000 ĐỒNG
PH EM TRẦN THỊ TUYẾT TRINH 8A8 50.000 ĐỒNG
PH EM LÊ MINH TUẤN 6A2 500.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN TUẤN VŨ 6A8 50.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN THỊ NGỌC TRẦM 8A8 100.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 8A8 50.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN THỊ YẾN NHI 8A8 50.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN TẤN KHOA 6A10 100.000 ĐỒNG
PH EM NGUYỄN TRÍ TOÀN 8A1 20.000 ĐỒNG
PH EM CAO HỮU THÔNG HÀO 7A3 100.000 ĐỒNG

Diễn đàn trường

Kiểm tra

Kiểm tra trắc nghiệm onlie