Tổ chuyên môn » Ngoại ngữ »

Thứ bảy - 28/03/2020 14:58

Học trực tuyến môn Tiếng Anh (7 năm)

(Dành cho học sinh trường THCS Bình Mỹ Từ 30/03/2020 - 04/04/2020)

(Chú ý: để xem bài giảng chỉ cần chọn vào chữ "Đã có bài")
Khối 6
Tuần Bàidạy/Chủđề Tiết Xem bài dạy
22 Unit 10: Lesson 3: B1, B4, B5 61  Đã có bài
Unit 10: Lesson 4: C1,C2,C3 62  Đã có bài
Unit 11: Lesson 1:  A1, A2 + A3 hoặc A4 63  Đã có bài
23 Unit 11:Lesson 2: B1,B3,B4 64  
Unit 11: Lesson 3 :  B2,B5 65  
Revision for the test 66  
24 45 minute test 67  
Unit 12: Leson 1:  A1,A2,A3 68  
Unit 12:  Lesson 2: B1,B2,B3 69  
25 Unit 12:  Lesson 3  B5, C6 70  
Unit 12: Lesson 4:  C2, C3, C5 71  
45 test correction 72  
26 Unit 13: Lesson 1: A1, A2, A4 73  
Unit 13:Lesson 2: B1, B2 74  
Unit 14: Lesson 1 A1, A2, A3 75  
27 Unit 14: Lesson 2 : A4, B6 76  
Unit 14: Lesson 3: B1, B4, B5 77  
Unit 14: Lesson 4: C1,2,3 78  
28 Revision for the test 79  
45 minute test 80  
Unit 15:  Lesson 1: A1,2 81  
29 Unit 15: Lesson 2: A3,4 82  
Unit 15: Lesson 3: B1,2 83  
Unit 15: Lesson 4: B3,4 84  
30 Unit 15:Lesson 5: C1,2 85  
Unit 15: Lesson 6: C3 86  
45 minute test correction 87  
31 Unit 16: Lesson 1:  A1,2,3 88  
Unit 16: Lesson 2: B1,2 89  
Unit 16: Lesson 3: B4,5 90  
32 Grammar Practice 91  
Revision 1 92  
Revision 2 93  
33 Revision 3 94  
Revision 4 95  
The second term examination 96  
 
                                                 

Khối 7
Tuần Bàidạy/Chủđề Tiết Xem bài dạy
22 Unit 10: Lesson 1: A1 61  Đã có bài
Unit 10: Lesson 2: A2, A3 62   Đã có bài
Unit 10: Lesson 3: B1 63  Đã có bài
23 Unit 10: Lesson 4: B3,4 64  
Unit 11: Lesson 1: A1 + A2 65  
Unit 11: Lesson 2: B1 66  
24 Unit 11: Lesson 3: B4 67  
Revision for the test 68  
45-minute Test 69  
25 Unit 12: Lesson 1: A3, A4 70  
Unit 12: Lesson 2: B1 71  
Unit 12: Lesson 3: B2, B4 72  
26 Language Focus 4 (1,2,3,4) 73  
45-minute Test Correction 74  
Unit 13: Lesson 1: A1, A4 75  
27 Unit 13: Lesson 2: A3, A5 76  
Unit 13: Lesson 3: B1, B2 77  
Unit 13: Lesson 4: B3 78  
28 Unit 14: Lesson 1: A1 79  
Unit 14: Lesson 2: A3 80  
Unit 14: Lesson 3: B1, B2 81  
29 Unit 14: Lesson 4: B3, B4 82  
Revision for the test 83  
45-minute Test 84  
30 Unit 15: Lesson 1: A1, A2 85  
Unit 15: Lesson 2: B1, B2 86  
Unit 15: Lesson 3: B3, B4 87  
31 45-minute Test Correction 88  
Unit 16: Lesson 1: A1, A2 89  
Unit 16: Lesson 2; A4 90  
32 Unit 16: Lesson 3: B1, B2 91  
Unit 16: Lesson 4: B4, B5 92  
Language Focus 5 (1,2,3,4) 93  
33 Revision 1 94  
Revision 2 95  
The secondterm examination 96  
 
Khối 8
Tuần Bàidạy/Chủđề Tiết Xem bài dạy
22 Unit 10: Lesson 1: Getting started + Listen and Read 61  Đã có bài
Unit 10: Lesson 2: Speak and Listen 62 Đã có bài
Unit 10: Lesson 3: Read and Write 63  
23 Unit 10: Lesson 4: Language Focus 64  
Unit 11: Lesson 1: Getting started + Listen and Read 65  
Unit 11: Lesson 2: Speak and Listen 66  
24 Unit 11: Lesson 3: Read 67  
Unit 11: Lesson 4: Write 68  
Unit11: Lesson 5: Language Focus 69  
25 Revision Of Unit 9,10,11 70  
A 45 - minute - test 71  
Unit 12: Lesson 1: Getting started + Listen and Read 72  
26 Unit 12: Lesson 2: Listen 73  
Unit 12: Lesson 3: Read 74  
Unit 12: Lesson 4: Write 75  
27 Unit 12: Lesson 5: Language Focus 76  
45 minute Test Correction 77  
Unit13: Lesson 1: Getting started + Listen and Read 78  
28 Unit13: Lesson 2: Speak and Listen 79  
Unit 13: Lesson 3: Read 80  
Unit 13: Lesson 4: Write 81  
29 Unit 13: Lesson 5: Language Focus 1,3,4 82  
Unit 14: Lesson 1: Getting started + Listen and Read 83  
Unit 14: Lesson 2: Speak and Listen 84  
30 Unit 14: Lesson 3: Read 85  
Unit 14: Lesson 4: Write 86  
Unit14: Lesson 5: Language Focus 2,3,4 87  
31 Revision Of Unit 12,13,14 88  
A 45 – minute - test 89  
Unit 15: Lesson 1: Getting started + Listen and Read 90  
32 Unit 15: Lesson 2: Speak and Listen 91  
Unit 15: Lesson 3: Read and Write 92  
Unit 15: Lesson 4: LanguageFocus 93  
33 45 Minute Test Correction 94  
Revision 95  
The Second Term Test 96  
                                                 
Khối 9
Tuần Bàidạy/Chủđề Tiết Xem bài dạy
22 Unit 7: Lesson Reead 44  Đã có bài
Unit 7: Lesson 5:Write 45  Đã có bài
 
23
Unit 7:Lesson 6: LF 46  
45 minute test 47  
 
24
Unit 8: Lesson 1: Getting started + Listen & Read 48  
Unit 8: Lesson 2: Speak + Read 49  
25 Unit 8: Lesson 3: Write 50  
Unit 8: Lesson 4:Language focus (1,3,4) 51  
 
26
45 minute test correction 52  
Unit 9: Lesson 1: Getting started ; listen & read 53  
Unit 9: Lesson 2:Speak 54  
 
27
Unit 9: Lesson 3: Read (a) 55  
Revision unit 8,9 56  
45 minute test 57  
 
28
Unit 10: Lesson 1: Getting started + Listen & Read 58  
Unit 10: Lesson 2: Listen 59  
Unit 10: Lesson 3: Read 60  
 
29
Unit 10: Lesson 4: Write 61  
Unit 10: Lesson 5: Language focus 62  
 
30
45 minute test correction 63  
Revision 64  
 
31
Test correction 65  
Revision 66  
                                                 

Tác giả bài viết: Trường THCS Bình Mỹ

bình luận
 

Ảnh hoạt động

Học trực tuyến
(Thời khóa biểu áp dụng từ 06/09/2021)
NĂM HỌC 2021-2022
Xem thời khóa biểu
(Chú ý: để học chỉ cần chọn môn ở dưới & chọn bài là học)

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 27


Hôm nayHôm nay : 520

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19344

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2841531


Tin tức & sự kiện

Thông báo từ Sở Giáo Dục Đào Tạo An Giang, các trường Mần non, Tiểu học và THCS nghỉ đến khi có thông báo  
Học trực tuyến từ 30/03/2020 - 04/04/2020  

Đăng nhập