Tổ chuyên môn » Ngữ văn »

Thứ bảy - 28/03/2020 13:37

Học trực tuyến môn Ngữ Văn

dành cho học sinh trường THCS Bình Mỹ Từ 30/03/2020 - 04/04/2020

(Chú ý: để xem bài giảng chỉ cần chọn vào chữ "Đã có bài")
Khối 6
Tuần Tiết Tên bài dạy Xem bài dạy  
22
(1)
81-82 Bức tranh của em gái tôi  Đã có bài  
83-84 Luyện nói: Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
THCHD: Mưa
 Đã có bài  
 
23
(2)
85 Vượt thác    
86 So sánh (tiếp theo)    
87 CTĐP: Rèn luyện chính tả (viết đúng dấu hỏi - ngã)    
88 Phương pháp tả cảnh
* Viết bài tập làm văn số 5 - văn tả cảnh (ở nhà)
   
  89-90 Buổi học cuối cùng
THCHD: Lòng yêu nước
   
 
24
(3)
 
91 Nhân hóa    
92 Phương pháp tả người    
25
(4)
93-94 Đêm nay Bác không ngủ
THCHD: Lao xao
   
95 Ẩn dụ    
96 Luyện nói về văn miêu tả    
26
(5)
97 Kiểm tra văn    
98 Lượm    
99 Tập làm thơ 4 chữ, 5 chữ    
100 Hoán dụ    
27
(6)
101- 102 Cô Tô
THCHD: Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử
   
103 Trả bài tập làm văn số 5
THCHD: Động Phong Nha
   
104 Các thành phần chính của câu    
28
(7)
105 Cây tre Việt Nam    
106-107 Viết bài tập làm văn số 6: Tả người    
108 Câu trần thuật đơn    
29
(8)
109 Câu trần thuật đơn có từ là
Câu trần thuật đơn không có từ là
 
110 Trả bài kiểm tra Văn, bài tập làm văn số 6    
111- 112 Ôn tập truyện và kí    
30
(9)
113 Ôn tập văn miêu tả
Bài viết số 7: Miêu tả sáng tạo (làm ở nhà)
   
114 Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ    
115-116 Bức thư của thủ lĩnh da đỏ    
 
31
(10)
117 Viết đơn và luyện tập viết đơn    
118-119 Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy)    
120 Kiểm tra tiếng Việt    
32
(11)
121 CTĐP: Lăng Thoại Ngọc Hầu
THCHD: ĐT - Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng
   
122 Trả bài: tập làm văn số 7, kiểm tra Tiếng Việt    
123-124 Tổng kết phần văn, Tập làm văn
Tổng kết phần tiếng Việt
   
33
(12)
125 Ôn tập tổng hợp    
126-127 Kiểm tra tổng hợp cuối năm    
128 Trả bài KT tổng hợp cuối năm    

Khối 7
Tuần Số tiết Tên bài dạy Xem bài dạy
22
(1)
81 Câu đặc biệt  Đã có bài
82 -  83 Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận.
THCHD: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
  Đã có bài

Đã có bài
84 Đức tính giản dị của Bác Hồ  Đã có bài
23
(2)
 
 
85-87
Thêm trạng ngữ cho câu  
Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp)
Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp)
88 Ý nghĩa văn chương
THCHD: Sự giàu đẹp của tiếng Việt
 
24
(3)
89 - 92 Chủ đề: Nghị luận chứng minh
(Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh, Cách làm bài văn lập luận chứng minh, luyện tập lập luận chứng minh, Luyện tập viết đoạn văn chứng minh)
 
25
(4)
93- 94 Sống chết mặc bay
THCHD: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
 
95 Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu  
96 Ôn tập văn nghị luận  
26
(5)
97-98 Viết bài Tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh  
99 Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu. Luyện tập (tiếp)  
100 Ca Huế trên sông Hương
THCHD: Quan Âm Thị Kính
 
 
27
(6)
101 Chủ đề: Nghị luận giải thích
 (Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích, cách làm bài văn lập luận giải thích, luyện tập lập luận giải thích)
 
102 - 103 Chủ đề: Nghị luận giải thích
 (Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích, cách làm bài văn lập luận giải thích, luyện tập lập luận giải thích)
 
104 Liệt kê  
28
(7)
105 Dấu câu (Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy, dấu gạch ngang)  
106 Ôn tập tiếng Việt  
107 Kiểm Tra tiếng Việt  
108 Ôn tập văn học  
29
(8)
109 Ôn tập văn học (tiếp)  
110 Trả bài tập làm văn  số 5  
111 Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề
* Ra đề bài Tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích  – làm ở nhà
 
112 Kiểm tra văn  
30
(9)
 
113-115
Chủ đề: Văn bản hành chính
(Tìm hiểu chung về văn bản hành chính, văn bản đề nghị,
văn bản báo cáo, luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo)
 
116 Hoạt động Ngữ văn  
31
(10)
117-118 Ôn tập Tập làm văn  
119 - 120 CTĐP: Thực hành giới thiệu văn học dân gian An Giang  
32
(11)
121 Trả bài kiểm tra Văn
Trả bài kiểm tra Tiếng Việt
Trả bài tập làm văn số 6
 
122 Ôn tập kiểm tra HKII  
123-124 Hướng dẫn làm bài kiểm tra tổng hợp  
 
 
33
(12)
125-126 Kiểm tra tổng hợp cuối năm  
127 CTĐP: Rèn luyện chính tả (Viết đúng âm đầu, âm chính, âm cuối).  
128 Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm  

Khối 8
TUẦN

TIẾT

TÊN  BÀI  DẠY Xem bài dạy
22 81 Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)  Đã có bài
82 Tức cảnh Pác Bó  Đã có bài
83 Câu cầu khiến  
84 Thuyết minh một danh lam thắng cảnh  
23 85 Ôn tập về văn bản thuyết minh  Đã có bài
86 Ngắm trăng ;
THCHD: Đi đường
 
 
87 Câu cảm thán  
88 Câu trần thuật  
24 89 Chiếu dời đô  
90 Câu phủ định  
91 - 92 Hịch tướng sĩ  
25  
 
93
CTĐP: Thuyết minh thắng cảnh, di tích lịch sử địa phương AG
THCHD: Bng Bình thin (Rừng trm Trà Sư)
 
Viết bài Tập làm văn số 5: Văn thuyết minh (Làm ở nhà)  
94 Hành động nói  
95 Nước Đại Việt ta  
96 Hành động nói (tiếp)  
26 97 Ôn tập về luận điểm  
98 Viết đoạn văn trình bày luận điểm
Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
 
99 Bàn luận về phép học  
100 Thuế máu  
27 101 Thuế máu
THCHD: Đi bộ ngao du
 
102 Hội thoại
Trả bài Tập làm văn số 5
 
103 Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận  
104 Hội thoại (tiếp)  
28 105-106 Viết bài Tập làm văn số 6 : Văn nghị luận  
107 Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận  
108 Lựa chọn trật tự từ trong câu  
29 109 Kiểm tra Văn  
110 Tìm hiểu về các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận  
111 Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)  
112 Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục  
30 113 Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận  
114 CTĐP : An Giang và vấn đề rác thải sinh hoạt hiện nay
Trả bài Tập làm văn số 6
 
115 Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lôgíc)  
116 Tổng kết phần Văn  
31 117 Tổng kết phần Văn
Trả bài kiểm tra Văn
 
118 - 119 Viết bài Tập làm văn số 7 : Văn nghị luận  
120 Văn bản tường trình
Luyện tập làm văn bản tường trình
 
32 121 Ôn tập phần Tiếng Việt học kỳ II  
122 Kiểm tra Tiếng Việt  
123 Ôn tập phần Tập làm văn  
124 Văn bản thông báo
Luyện tập làm văn bản thông báo
 
33 125 CTĐP : Từ ngữ xưng hô địa phương
Trả bài Tập làm văn số 7
 
126 - 127 Kiểm tra tổng hợp cuối năm  
128 Trả bi kiểm tra tổng hợp cuối năm  

Khối 9
TUẦN BÀI TIẾT TÊN  BÀI  DẠY Xem bài dạy
22 23 108 Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten(TT)  Đã có bài
109 Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý  Đã có bài
110-111 Mùa xuân nho nhỏ  (2 tiết)  Đã có bài
112 Liên kết câu và liên kết đoạn văn  
113 Luyện tập liên kết câu và liên kết đoạn văn  
23  24 114-115 Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lý  
116 Viếng lăng Bác  (1 tiết)  
117 Đọc thêm : Con cò  
118 Trả bài Tập làm văn số 5  
119 Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)  
24 25 120 Cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)  
121 Luyện tập làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
*Ra đề bài Tập làm văn số 6 : Nghị luận văn học - làm ở nhà
 
122 Sang thu  
123 Nói với con  
124 Mây và sóng  
125 Nghĩa tường minh và hàm ý  
25 26 126 Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ  
127 Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ  
128-129 Tổng kết phần văn bản nhật dụng  
130 Ôn tập về thơ + Kiểm tra 15 phút  
131 Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp)  
26 27 132 Trả bài Tập làm văn số 6  
133 Kiểm tra Văn (phần thơ)  
134-135 Những ngôi sao xa xôi  
136-137 Viết bài Tập làm văn số 7 : Nghị luận văn học  
TUẦN BÀI TIẾT TÊN  BÀI  DẠY  
27 28 138 Ôn tập  Tiếng Việt lớp 9  
139 Ôn tập  Tiếng Việt lớp 9  
140-141 Luyện nói : Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ  
142-143 Tổng kết về ngữ pháp  
28 29 144 Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang  
145-146 CTĐP : Khái quát văn học An Giang qua các giai đoạn hình thành và phát triển  
 
147 Trả bài Tập làm văn số 7  
148-149 Bố của Xi-mông  
29 30 150 Tổng kết về ngữ pháp (tiếp)  
151 Tổng kết về ngữ pháp (tiếp)+ Kiểm tra 15 phút  
152 Con chó bấc  
153 Ôn tập  về truyện  
154 Kiểm tra Văn (phần truyện)  
155 Kiểm tra Tiếng Việt  
30 31 156 Hợp đồng
THCHD : Luyện tập viết hợp đồng
 
157-158 Đọc thêm : Bến quê  
159 Biên bản  
160 Luyện tập viết biên bản  
161 Đọc thêm : Bắc Sơn  
31 32 162 Đọc thêm : Bắc Sơn  
163 Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi  
164 Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi  
 165 Trả bài kiểm tra Văn  
   166 Trả bài kiểm tra Tiếng Việt  
167 Tổng kết Tập làm văn  
32 33 168 Tổng kết Tập làm văn  
169-170 Tổng kết Văn học  
171-172 Tổng kết Văn học nước ngoài  
 
33   173-174 Kiểm tra tổng hợp cuối năm  
 

Tác giả bài viết: Trường THCS Bình Mỹ

bình luận
 

Ảnh hoạt động

Học trực tuyến
(Thời khóa biểu áp dụng từ 06/09/2021)
NĂM HỌC 2021-2022
Xem thời khóa biểu
(Chú ý: để học chỉ cần chọn môn ở dưới & chọn bài là học)

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 130

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18954

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2841141


Tin tức & sự kiện

Thông báo từ Sở Giáo Dục Đào Tạo An Giang, các trường Mần non, Tiểu học và THCS nghỉ đến khi có thông báo  
Học trực tuyến từ 30/03/2020 - 04/04/2020  

Đăng nhập