Tổ chuyên môn » Toán »

Thứ bảy - 28/03/2020 13:20

Học trực tuyến môn Toán

dành cho học sinh trường THCS Bình Mỹ

(Chú ý: để xem bài giảng chỉ cần chọn vào chữ "Đã có bài")
Khối 6
Tuần Tiết môn   Tên bài dạy Xem bài dạy
22 63 SH §13. Bội và ước của một số nguyên Đã có bài
64 SH     Ôn tập chương II Đã có bài
65 SH Kiểm tra chương II  
19 HH §3. Số đo góc  
23 66 SH §1,2. Mở  rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau  
67 SH §3. Tính chất cơ bản của phân số  
68 SH §4. Rút gọn phân số  
20 HH §4. Khi nào thì  
24 69 SH Luyện Tập  
70 SH §5. Quy đồng mẫu nhiều phân số  
71 SH Luyện Tập  
21 HH      Luyện Tập  
25 72 SH §6. So sánh phân số   
73 SH §7. Phép cộng phân số  
74 SH Luyện Tập  
22 HH §5. Vẽ góc cho biết số đo  
26 75 SH §8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số  
76 SH §9. Phép trừ phân số  
77 SH Luyện Tập  
23 HH §6. Tia phân giác của một góc  
27 78 SH §10. Phép nhân phân số  
79 SH Luyện tập  
80 SH §11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số  
24 HH Ôn tập chương II  
28 81 SH Luyện Tập  
82 SH §12. Phép chia phân số  
83 SH Luyện Tập  
25 HH    Ôn tập chương II  
29 84 SH §13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm  
85 SH     Luyện Tập  
86 SH Ôn tập chương III  
26 HH Kiểm tra chương II  
30 87 SH Ôn tập chương III  
88 SH Kiểm tra chương III  
89 SH §14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước  
90 SH  Luyện Tập  
31 91 SH §15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó  
92 SH    Luyện tập  
93 SH §16. Tìm tỉ số của hai số  
94 SH §17. Biểu đồ phần trăm  
32 95 SH Ôn thi học kì II  
96 SH Ôn thi học kì II  
97 SH Ôn thi học kì II  
27 HH Ôn thi học kì II  
33 98 SH Thi học kì II (dự kiến)  
28 HH Thi học kì II (dự kiến)  
 
Khối 7
Tuần Tiết môn Tên bài dạy Xem bài dạy
22 45 ĐS §3. Biểu đồ  Đã có bài
46 ĐS §4. Số trung bình cộng  Đã có bài
37 HH Luyện tập  
38 HH §8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông  
23 47 ĐS Ôn tập chương III  
48 ĐS Ôn tập chương III  
39 HH Luyện tập  
40 HH Ôn tập chương II  
24 49 ĐS Kiểm tra chương III  
50 ĐS §1,2. Khái niệm về biểu thức đại số. Giá trị của một biểu thức đại số  
41 HH Ôn tập chương II  
42 HH Kiểm tra chương II  
25 51 ĐS §3. Đơn thức  
52 ĐS §4. Đơn thức đồng dạng.  
43 HH §1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác  
44 HH §2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu  
26 53 ĐS §5. Đa thức  
54 ĐS §6. Cộng, trừ đa thức  
45 HH Luyện tập  
46 HH §3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác  
27 55 ĐS §7. Đa thức một biến  
56 ĐS §8. Cộng, trừ đa thức một biến  
47 HH Luyện tập  
48 HH §4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác  
28 57 ĐS §9. Nghiệm của đa thức một biến  
49 HH      Luyện Tập  
50 HH §5. Tính chất tia phân giác của một góc  
51 HH §6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác  
29 58 ĐS     Ôn tập chương IV  
52 HH Luyện Tập  
53 HH §7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng  
54 HH §8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác  
30 59 ĐS     Ôn tập chương IV  
55 HH Luyện Tập  
56 HH §9. Tính chất ba đường cao của tam giác  
57 HH Luyện Tập  
31 60 ĐS Ôn tập cuối năm môn Đại Số  
58 HH Ôn tập chương III  
59 HH Ôn tập chương III  
60 HH Ôn tập chương III  
32 61 ĐS Ôn tập cuối năm môn đại số  
61 HH Kiểm tra chương III  
62 HH Ôn tập Học kì II  
63 HH Ôn tập cuối năm phầnhình học  
33 62 ĐS      Thi Học kì II (dự kiến)  
64 HH Thi Học kì II (dự kiến)  
 
Khối 8
Tuần Tiết môn Tên bài dạy Xem bài dạy
 
22
43 ĐS Luyện Tập.  
44 ĐS §4. Phương trình tích  Đã có bài
39 HH §1. Định lí Ta-lét trong tam giác  Đã có bài
40 HH §2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét  
 
23
44 ĐS       Luyện Tập  
45 ĐS §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu  
41 HH       Luyện Tập.  
42 HH §3. Tính chất đường phân giác của tam giác  
 
24
47 ĐS §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu (tt)  
48 ĐS §6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình  
43 HH §4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng  
44 HH §5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất  
 
25
49 ĐS §7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình(tt)  
50 ĐS       Luyện Tập.  
45 HH §6. Trường hợp đồng dạng thứ hai  
46 HH §7. Trường hợp đồng dạng thứ ba  
 
26
51 ĐS Ôn tập chương III  
52 ĐS Kiểm tra chương III  
47 HH       Luyện Tập  
48 HH §8.Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông  
 
27
53 ĐS §1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng  
54 ĐS §2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân  
49 HH       Luyện Tập  
50 HH §9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng  
 
28
55 ĐS       Luyện Tập.  
56 ĐS §3. Bất phương trình một ẩn  
51 HH §9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng (tt)  
52 HH       Ôn tập chương III  
 
29
57 ĐS §4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn  
58 ĐS       Luyện Tập  
53 HH Kiểm tra chương III  
54 HH §1,2. Hình hộp chữ nhật  
 
30
59 ĐS §5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối  
60 ĐS Ôn tập chương IV  
55 HH §3.Thể tích hình hộp chữ nhật  
56 HH       Luyện tập  
 
31
61 ĐS Ôn tập chương IV  
62 ĐS Ôn tập học kỳ II  
57 HH §4. Hình lăng trụ đứng  
58 HH §5,6. Diện tích xung quang của hình lăng trụ đứng. Thể tích của hình lăng trụ đứng  
 
32
63 ĐS Ôn tập học kỳ II  
64 ĐS Ôn tập cuối năm  
59 HH       Ôn tập học kỳ II  
60 HH       Ôn tập học kỳ II  
 
33
65 ĐS Thi Học kì II  
61 HH Thi Học kì II  
 
Khối 9
Tuần Tiết môn   Tên bài dạy Xem bài dạy
22 45 ĐS §1. Hàm Số y = ax2 ( a)   Đã có bài
46 ĐS §2. Đồ thị  hàm số y = ax2 ( a)  Đã có bài
47 ĐS Luyện tập   
45 HH Luyện tập   
46 HH Luyện tập  
23 48 ĐS §3. Phương trình bậc hai một ẩn   
49 ĐS  §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai   
 
47
HH §5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn   
48 HH Luyện tập   
49 HH §6. Cung chứa góc   
24 50 ĐS Luyện tập  
51 ĐS §5.Công thức nghiệm thu gọn  
52 ĐS Luyện tập  
50  HH Luyện tập   
51 HH §7. Tứ giác nội tiếp  
25 53 ĐS §6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng  
54 ĐS §6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng (tiếp theo)  
52 HH Luyện tập  
53 HH §8. Đường tròn ngoại tiếp.Đường tròn nội tiếp  
54 HH §9. Độ dài đường tròn, cung tròn   
26 55 ĐS        Luyện tập  
56 ĐS Kiểm Tra chương IV  
55 HH §10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn  
56 HH Ôn tập chương III  
27 57 ĐS §7. Phương trình quy về phương trình bậc hai  
58 ĐS Luyện tập  
57 HH Ôn Tập chương III (tiếp theo)  
58 HH Kiểm Tra Chương III  
28 59 ĐS §8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình   
60 ĐS Luyện tập   
59 HH §1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ  
60 HH §2. Hình nón – Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt   
 
29
61 ĐS Ôn tập HKII   
62 ĐS Ôn Tập HKII   
61 HH §3. Hình cầu – Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu  
62 HH Ôn tập HKII  
30 63  ĐS Ôn Tập HKII  
64 ĐS Ôn tập HKII   
63 HH Ôn tập HKII   
64 HH Ôn tập HKII   
31 65  ĐS       Kiểm tra Học kì II (dự kiến)  
65 HH Kiểm tra Học kì II (dự kiếm)  
 

Tác giả bài viết: Trường THCS Bình Mỹ

Xem thêm: học sinh,
bình luận
 

Ảnh hoạt động

Học trực tuyến
(Thời khóa biểu áp dụng từ 06/09/2021)
NĂM HỌC 2021-2022
Xem thời khóa biểu
(Chú ý: để học chỉ cần chọn môn ở dưới & chọn bài là học)

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 25


Hôm nayHôm nay : 415

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19239

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2841426


Tin tức & sự kiện

Thông báo từ Sở Giáo Dục Đào Tạo An Giang, các trường Mần non, Tiểu học và THCS nghỉ đến khi có thông báo  
Học trực tuyến từ 30/03/2020 - 04/04/2020  

Đăng nhập