Tin tức » Chuyên môn »

Thứ bảy - 10/09/2022 05:49

THỜI KHÓA BIỂU

Thời khoá biểu áp dụng ngày 12/09/2022

TRƯỜNG THCS BÌNH MỸ

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I- KHỐI 6- NGÀY 12/9/2022

         

NĂM HỌC 2022-2023

Thứ

Buổi

Tiết

6A1

6A2

6A3

6A4

 

HAI

Sáng

1

Chào cờ-Phục

Chào cờ-TuyềnV

Chào cờ-Chi

Chào cờ-Liễu

 

2

Tiếng Anh-Luyến

GDĐP-VĂN-TuyềnV

Ngữ văn-Phục

Ngữ văn-Diễm

 

3

GDCD-TrinhCD

KHTN-Sinh-Tùng

Ngữ văn-Phục

Tiếng Anh-ChâuA

 

4

Ngữ văn-Phục

KHTN-Sinh-Tùng

GDCD-TrinhCD

Tiếng Anh-ChâuA

 

5

 

 

 

 

 

BA

Sáng

1

Tiếng Anh-Luyến

Công nghệ-Thanh

Tiếng Anh-BìnhA

KHTN-Sinh-Tùng

 

2

Tiếng Anh-Luyến

Ngữ văn-TuyềnV

KHTN-Sinh-Tùng

Công nghệ-Thanh

 

3

Tin học-Phúc

Ngữ văn-TuyềnV

KHTN-Sinh-Tùng

Tin học-AnTo

 

4

KHTN-Sinh-Tùng

Tiếng Anh-Luyến

Ngữ văn-Phục

Toán-AnTo

 

5

KHTN-Sinh-Tùng

Tiếng Anh-Luyến

Ngữ văn-Phục

Tiếng Anh-ChâuA

 

Sáng

1

Toán-Út

SĐ(Sử)-Hòa

Tin học-Phúc

Toán-AnTo

 

2

Toán-Út

GDCD-TrinhCD

SĐ(Sử)-Hòa

Toán-AnTo

 

3

SĐ(Sử)-Hòa

Toán-Út

Toán-Ngân

SĐ(Địa)-Chi

 

4

SĐ(Địa)-Chi

Toán-Út

Toán-Ngân

SĐ(Sử)-Hòa

 

5

 

 

 

 

 

NĂM

Sáng

1

Ngữ văn-Phục

KHTN-Sinh-Tùng

Toán-Ngân

Ngữ văn-Diễm

 

2

Công nghệ-BìnhV

KHTN-Sinh-Tùng

Toán-Ngân

Ngữ văn-Diễm

 

3

SĐ(Sử)-Hòa

Toán-Út

SĐ(Địa)-Chi

KHTN-Sinh-Tùng

 

4

Toán-Út

Ngữ văn-TuyềnV

SĐ(Sử)-Hòa

KHTN-Sinh-Tùng

 

5

 

 

 

 

 

SÁU

Sáng

1

GDĐP-VĂN-Phục

SĐ(Địa)-Chi

Tiếng Anh-BìnhA

Toán-AnTo

 

2

KHTN-Sinh-Tùng

Tin học-Phúc

Tiếng Anh-BìnhA

GDĐP-VĂN-Diễm

 

3

KHTN-Sinh-Tùng

Ngữ văn-TuyềnV

GDĐP-VĂN-Phục

Ngữ văn-Diễm

 

4

HĐTN-HN-Phục

HĐTN-HN-TuyềnV

HĐTN-HN-Chi

HĐTN-HN-Liễu

 

5

SHL-Phục

SHL-TuyềnV

SHL-Chi

SHL-Liễu

 

BẢY

Sáng

1

Ngữ văn-Phục

Toán-Út

Công nghệ-BìnhV

KHTN-Sinh-Tùng

 

2

Ngữ văn-Phục

SĐ(Sử)-Hòa

KHTN-Sinh-Tùng

GDCD-TrinhCD

 

3

Toán-Út

Tiếng Anh-Luyến

KHTN-Sinh-Tùng

SĐ(Sử)-Hòa

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Thứ

Buổi

Tiết

6A5

6A6

6A7

6A8

6A9

HAI

Sáng

1

Chào cờ-AnTo

Chào cờ-Quyên

Chào cờ-Dung

Chào cờ-Quan

Chào cờ-Sương

2

Toán-AnTo

KHTN-Sinh-Ngoan S

SĐ(Sử)-Anh

KHTN-Sinh-Dung

SĐ(Địa)-Quyên

3

KHTN-Sinh-Ngoan S

Ngữ văn-TuyềnV

Toán-NhânT

Ngữ văn-Diễm

Tiếng Anh-Sương

4

KHTN-Sinh-Ngoan S

SĐ(Sử)-Anh

Toán-NhânT

Công nghệ-Quan

Ngữ văn-TuyềnV

5

 

 

 

 

 

BA

Sáng

1

Toán-AnTo

GDĐP-VĂN-TuyềnV

Ngữ văn-Phục

Ngữ văn-Diễm

KHTN-Sinh-Dung

2

Toán-AnTo

Tiếng Anh-ChâuA

Ngữ văn-Phục

Ngữ văn-Diễm

KHTN-Sinh-Dung

3

Ngữ văn-Diễm

Tiếng Anh-ChâuA

GDCD-TrinhCD

KHTN-Sinh-Dung

Tiếng Anh-Sương

4

Tiếng Anh-ChâuA

Ngữ văn-TuyềnV

Tin học-Phúc

KHTN-Sinh-Dung

Tiếng Anh-Sương

5

Tin học-AnTo

Ngữ văn-TuyềnV

KHTN-Sinh-Dung

Tiếng Anh-Sương

Tin học-Phúc

Sáng

1

SĐ(Sử)-Anh

GDCD-TrinhCD

Tiếng Anh-Minh

Toán-Duyên

Toán-Kha

2

Tiếng Anh-ChâuA

SĐ(Địa)-Quyên

SĐ(Sử)-Anh

Toán-Duyên

Toán-Kha

3

Tiếng Anh-ChâuA

SĐ(Sử)-Anh

Toán-NhânT

Tin học-Phúc

GDCD-TrinhCD

4

GDCD-TrinhCD

Tiếng Anh-ChâuA

Toán-NhânT

SĐ(Địa)-Quyên

SĐ(Sử)-Anh

5

 

 

 

 

 

NĂM

Sáng

1

SĐ(Địa)-Chi

Toán-NhânT

Công nghệ-BìnhV

Toán-Duyên

Ngữ văn-TuyềnV

2

KHTN-Sinh-Ngoan S

Ngữ văn-TuyềnV

Ngữ văn-Phục

Toán-Duyên

KHTN-Sinh-Dung

3

Ngữ văn-Diễm

KHTN-Sinh-Ngoan S

Ngữ văn-Phục

KHTN-Sinh-Dung

GDĐP-VĂN-TuyềnV

4

Ngữ văn-Diễm

KHTN-Sinh-Ngoan S

KHTN-Sinh-Dung

SĐ(Sử)-Anh

Công nghệ-BìnhV

5

 

 

 

 

 

SÁU

Sáng

1

Ngữ văn-Diễm

Toán-NhânT

KHTN-Sinh-Dung

Tiếng Anh-Sương

Ngữ văn-TuyềnV

2

KHTN-Sinh-Ngoan S

Toán-NhânT

KHTN-Sinh-Dung

Tiếng Anh-Sương

Ngữ văn-TuyềnV

3

Toán-AnTo

KHTN-Sinh-Ngoan S

SĐ(Địa)-Chi

GDCD-TrinhCD

KHTN-Sinh-Dung

4

HĐTN-HN-AnTo

HĐTN-HN-Quyên

HĐTN-HN-Dung

HĐTN-HN-Quan

HĐTN-HN-Sương

5

SHL-AnTo

SHL-Quyên

SHL-Dung

SHL-Quan

SHL-Sương

BẢY

Sáng

1

GDĐP-VĂN-Diễm

Công nghệ-Quan

Tiếng Anh-Minh

SĐ(Sử)-Anh

Toán-Kha

2

SĐ(Sử)-Anh

Tin học-Phúc

Tiếng Anh-Minh

Ngữ văn-Diễm

Toán-Kha

3

Công nghệ-BìnhV

Toán-NhânT

GDĐP-VĂN-Phục

GDĐP-VĂN-Diễm

SĐ(Sử)-Anh

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Thứ

Buổi

Tiết

7A1

7A2

7A3

7A4

 

HAI

Chiều

1

Tiếng Anh-Sương

Tin học-Giang

Toán-TrinhT

S-Đ-Linh

 

2

Ngữ văn-Thanh

Tiếng Anh-Sương

Toán-TrinhT

Ngữ văn-BìnhV

 

3

Toán-Kha

Tiếng Anh-Sương

Ngữ văn-Thanh

Tin học-ChâuTi

 

4

GDCD-ToànGD

Toán-Giang

Tiếng Anh-HươngA

Toán-Độ

 

5

Chào cờ-Kha

Chào cờ-Giang

Chào cờ-ChâuTi

Chào cờ-Độ

 

BA

Chiều

1

KHTN-hóa-Tuấn

Ngữ văn-BìnhV

Tin học-ChâuTi

Tiếng Anh-HươngA

 

2

Tiếng Anh-Sương

Ngữ văn-BìnhV

KHTN-hóa-Sơn

Tiếng Anh-HươngA

 

3

Tiếng Anh-Sương

GDCD-ToànGD

Ngữ văn-Thanh

KHTN-hóa-Sơn

 

4

S-Đ-Linh

Tiếng Anh-Sương

Ngữ văn-Thanh

KHTN-hóa-Sơn

 

5

 

 

 

 

 

Chiều

1

Toán-Kha

S-Đ-Linh

Tiếng Anh-HươngA

Toán-Độ

 

2

S-Đ-Linh

Toán-Giang

Tiếng Anh-HươngA

Toán-Độ

 

3

S-Đ-Linh

KHTN-hóa-Sắc

KHTN-hóa-Sơn

Tiếng Anh-HươngA

 

4

KHTN-hóa-Tuấn

KHTN-hóa-Sắc

KHTN-hóa-Sơn

GDCD-ToànGD

 

5

 

 

 

 

 

NĂM

Chiều

1

KHTN-hóa-Tuấn

S-Đ-Linh

Toán-TrinhT

Ngữ văn-BìnhV

 

2

KHTN-hóa-Tuấn

S-Đ-Linh

Toán-TrinhT

Ngữ văn-BìnhV

 

3

Công nghệ-Tùng

Ngữ văn-BìnhV

S-Đ-Linh

KHTN-hóa-Sơn

 

4

Ngữ văn-Thanh

Ngữ văn-BìnhV

S-Đ-Linh

KHTN-hóa-Sơn

 

5

 

 

 

 

 

SÁU

Chiều

1

Tin học-ChâuTi

Toán-Giang

Ngữ văn-Thanh

S-Đ-Linh

 

2

Ngữ văn-Thanh

Toán-Giang

Công nghệ-Tùng

S-Đ-Linh

 

3

Ngữ văn-Thanh

KHTN-hóa-Sắc

S-Đ-Linh

Toán-Độ

 

4

HĐTN-HN-Kha

HĐTN-HN-Giang

HĐTN-HN-ChâuTi

HĐTN-HN-Độ

 

5

SHL-Kha

SHL-Giang

SHL-ChâuTi

SHL-Độ

 

BẢY

Chiều

1

Toán-Kha

KHTN-hóa-Sắc

GDCD-ToànGD

Công nghệ-Tùng

 

2

Toán-Kha

Công nghệ-Tùng

KHTN-hóa-Sơn

Ngữ văn-BìnhV

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Thứ

Buổi

Tiết

7A5

7A6

7A7

7A8

7A9

HAI

Chiều

1

Tiếng Anh-HươngA

Ngữ văn-BìnhV

Ngữ văn-Thanh

Toán-Kha

SĐ(Sử)-Hòa

2

Tiếng Anh-HươngA

S-Đ-Linh

KHTN-hóa-Sắc

Toán-Kha

GDCD-ToànGD

3

KHTN-hóa-Sơn

S-Đ-Linh

KHTN-hóa-Sắc

Ngữ văn-ChâuV

Tin học-HươngTi

4

KHTN-hóa-Sơn

Tin học-HươngTi

Toán-HùngT

Ngữ văn-ChâuV

Ngữ văn-HùngV

5

Chào cờ-ToànGD

Chào cờ-HươngTi

Chào cờ-HùngT

Chào cờ-Trân

Chào cờ-Mạnh L

BA

Chiều

1

KHTN-hóa-Sơn

S-Đ-Linh

Ngữ văn-Thanh

Tiếng Anh-Minh

Toán-Giang

2

S-Đ-Linh

GDCD-ToànGD

Ngữ văn-Thanh

Ngữ văn-ChâuV

Toán-Giang

3

S-Đ-Linh

Ngữ văn-BìnhV

Tiếng Anh-Minh

KHTN-hóa-Sắc

KHTN-hóa-Tuấn

4

Tiếng Anh-HươngA

Ngữ văn-BìnhV

Tiếng Anh-Minh

KHTN-hóa-Sắc

KHTN-hóa-Tuấn

5

 

 

 

 

 

Chiều

1

KHTN-hóa-Sơn

Toán-HùngT

KHTN-hóa-Sắc

GDCD-ToànGD

Tiếng Anh-Minh

2

GDCD-ToànGD

KHTN-hóa-Sơn

KHTN-hóa-Sắc

Toán-Kha

Tiếng Anh-Minh

3

Tin học-ChâuTi

Tiếng Anh-Minh

Toán-HùngT

Toán-Kha

KHTN-hóa-Tuấn

4

S-Đ-Linh

Tiếng Anh-Minh

Toán-HùngT

SĐ(Sử)-Hòa

Toán-Giang

5

 

 

 

 

 

NĂM

Chiều

1

Ngữ văn-Thanh

Công nghệ-Tùng

Công nghệ-Dung

SĐ(Sử)-Hòa

SĐ(Địa)-Phương

2

Ngữ văn-Thanh

KHTN-hóa-Sơn

SĐ(Địa)-Phương

Công nghệ-Dung

Ngữ văn-HùngV

3

Toán-TrinhT

Toán-HùngT

Ngữ văn-Thanh

KHTN-hóa-Sắc

Công nghệ-Dung

4

Toán-TrinhT

Toán-HùngT

SĐ(Sử)-Hòa

SĐ(Địa)-Phương

KHTN-hóa-Tuấn

5

 

 

 

 

 

SÁU

Chiều

1

Công nghệ-Tùng

Toán-HùngT

Tin học-HươngTi

Tiếng Anh-Minh

Ngữ văn-HùngV

2

Toán-TrinhT

KHTN-hóa-Sơn

Toán-HùngT

Tiếng Anh-Minh

Ngữ văn-HùngV

3

Toán-TrinhT

KHTN-hóa-Sơn

Tiếng Anh-Minh

Tin học-HươngTi

Toán-Giang

4

HĐTN-HN-ToànGD

HĐTN-HN-HươngTi

HĐTN-HN-HùngT

HĐTN-HN-Trân

HĐTN-HN-Mạnh L

5

SHL-ToànGD

SHL-HươngTi

SHL-HùngT

SHL-Trân

SHL-Mạnh L

BẢY

Chiều

1

Ngữ văn-Thanh

Ngữ văn-BìnhV

SĐ(Sử)-Hòa

Ngữ văn-ChâuV

Tiếng Anh-Minh

2

Ngữ văn-Thanh

Tiếng Anh-Minh

GDCD-ToànGD

KHTN-hóa-Sắc

SĐ(Sử)-Hòa

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Thứ

Buổi

Tiết

8A1

8A2

8A3

8A4

 

HAI

Chiều

1

Tiếng Anh-ChâuA

Công nghệ-Chơn

Ngữ văn-ChâuV

Sử-HằngS

 

2

Sinh học-Trân

GDCD-Hòa

Sử-HằngS

Hóa học-Sơn

 

3

Công nghệ-Đông

Tiếng Anh-ChâuA

Sinh học-Trân

GDCD-Hòa

 

4

Toán-Út

Sinh học-Ngoan S

Toán-Hồng

Tiếng Anh-BìnhA

 

5

Chào cờ-QuyênV

Chào cờ-Ngoan S

Chào cờ-Hồng

Chào cờ-BìnhA

 

BA

Chiều

1

Ngữ văn-QuyênV

Ngữ văn-HùngV

Tiếng Anh-BìnhA

Ngữ văn-ChâuV

 

2

Ngữ văn-QuyênV

Công nghệ-Chơn

Tiếng Anh-BìnhA

Công nghệ-Triết

 

3

Tin học-ChâuTi

Tiếng Anh-ChâuA

Ngữ văn-ChâuV

Tiếng Anh-BìnhA

 

4

Tin học-ChâuTi

Tiếng Anh-ChâuA

Công nghệ-Triết

Tiếng Anh-BìnhA

 

5

 

 

 

 

 

Chiều

1

Hóa học-Tiền

Địa Lí-Quyên

Tin học-ChâuTi

Tin học-AnTo

 

2

Tiếng Anh-ChâuA

Toán-Đức

Tin học-ChâuTi

Tin học-AnTo

 

3

Tiếng Anh-ChâuA

Sử-Hiếu

Địa Lí-Quyên

Công nghệ-Triết

 

4

Sử-Hiếu

Tin học-ChâuTi

Công nghệ-Triết

Toán-Ngân

 

5

Toán-Út

Tin học-ChâuTi

Toán-Hồng

Toán-Ngân

 

NĂM

Chiều

1

Toán-Út

Toán-Đức

Hóa học-Sơn

Ngữ văn-ChâuV

 

2

Toán-Út

Toán-Đức

GDCD-Hòa

Ngữ văn-ChâuV

 

3

Công nghệ-Đông

Ngữ văn-HùngV

Vật lí-Mạnh L

Sinh học-Ngoan S

 

4

Hóa học-Tiền

Ngữ văn-HùngV

Ngữ văn-ChâuV

Sử-HằngS

 

5

GDCD-Hòa

Vật lí-Mạnh L

Ngữ văn-ChâuV

Hóa học-Sơn

 

SÁU

Chiều

1

Sinh học-Trân

Hóa học-Sơn

Sử-HằngS

Toán-Ngân

 

2

Địa Lí-Quyên

Sinh học-Ngoan S

Sinh học-Trân

Toán-Ngân

 

3

Sử-Hiếu

Ngữ văn-HùngV

Tiếng Anh-BìnhA

Sinh học-Ngoan S

 

4

Ngữ văn-QuyênV

Sử-Hiếu

Hóa học-Sơn

Địa Lí-Quyên

 

5

SHL-QuyênV

SHL-Ngoan S

SHL-Hồng

SHL-BìnhA

 

BẢY

Chiều

1

Ngữ văn-QuyênV

Hóa học-Sơn

Toán-Hồng

Vật lí-Duy

 

2

Vật lí-Duy

Toán-Đức

Toán-Hồng

Ngữ văn-ChâuV

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Thứ

Buổi

Tiết

8A5

8A6

8A7

8A8

8A9

HAI

Chiều

1

Hóa học-Sơn

Công nghệ-Đông

Tin học-PhiT

GDCD-ToànGD

Hóa học-Sắc

2

Công nghệ-Đông

Tiếng Anh-Bích

Tin học-PhiT

Công nghệ-Chơn

Tin học-Giang

3

Tiếng Anh-Bích

Vật lí-Duy

Vật lí-Mạnh L

Tiếng Anh-HươngA

Tin học-Giang

4

Vật lí-Duy

Toán-Ngân

Công nghệ-Chơn

Ngữ văn-QuyênV

Sinh học-TuyềnS

5

Chào cờ-HùngV

Chào cờ-Ngân

Chào cờ-Chơn

Chào cờ-TuyềnS

Chào cờ-Út

BA

Chiều

1

Tin học-PhiT

Ngữ văn-Khương

Ngữ văn-Diễm

Công nghệ-Chơn

Tiếng Anh-Nhi

2

Tin học-PhiT

Ngữ văn-Khương

Ngữ văn-Diễm

Hóa học-Sắc

Tiếng Anh-Nhi

3

Ngữ văn-HùngV

Tin học-PhiT

Tiếng Anh-HươngA

Ngữ văn-QuyênV

Công nghệ-Triết

4

Ngữ văn-HùngV

Tin học-PhiT

Công nghệ-Chơn

Ngữ văn-QuyênV

Ngữ văn-ChâuV

5

 

 

 

 

 

Chiều

1

Tiếng Anh-Bích

Toán-Ngân

Sử-HằngS

Toán-Đức

Công nghệ-Triết

2

Tiếng Anh-Bích

Toán-Ngân

Toán-HùngT

Địa Lí-Quyên

Sử-HằngS

3

Toán-Hồng

GDCD-Hòa

GDCD-ToànGD

Sử-HằngS

Tiếng Anh-Nhi

4

Toán-Hồng

Tiếng Anh-Bích

Địa Lí-Quyên

Tiếng Anh-HươngA

Toán-Út

5

Hóa học-Sơn

Tiếng Anh-Bích

Hóa học-Sắc

Tiếng Anh-HươngA

GDCD-ToànGD

NĂM

Chiều

1

Ngữ văn-HùngV

Sinh học-PhiS

Ngữ văn-Diễm

Sinh học-TuyềnS

Sử-HằngS

2

Sử-HằngS

Hóa học-Sắc

Ngữ văn-Diễm

Vật lí-Mạnh L

Sinh học-TuyềnS

3

GDCD-Hòa

Ngữ văn-Khương

Sinh học-TuyềnS

Sử-HằngS

Ngữ văn-ChâuV

4

Công nghệ-Đông

Ngữ văn-Khương

Hóa học-Sắc

Toán-Đức

Vật lí-Mạnh L

5

Sinh học-Ngoan S

Công nghệ-Đông

Toán-HùngT

Toán-Đức

Hóa học-Sắc

SÁU

Chiều

1

Sinh học-Ngoan S

Sinh học-PhiS

Tiếng Anh-HươngA

Hóa học-Sắc

Ngữ văn-ChâuV

2

Toán-Hồng

Hóa học-Sắc

Tiếng Anh-HươngA

Tin học-ChâuTi

Ngữ văn-ChâuV

3

Toán-Hồng

Sử-HằngS

Sinh học-TuyềnS

Tin học-ChâuTi

Địa Lí-Quyên

4

Ngữ văn-HùngV

Toán-Ngân

Sử-HằngS

Sinh học-TuyềnS

Toán-Út

5

SHL-HùngV

SHL-Ngân

SHL-Chơn

SHL-TuyềnS

SHL-Út

BẢY

Chiều

1

Địa Lí-Quyên

Sử-HằngS

Toán-HùngT

Toán-Đức

Toán-Út

2

Sử-HằngS

Địa Lí-Quyên

Toán-HùngT

Ngữ văn-QuyênV

Toán-Út

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Thứ

Buổi

Tiết

9A1

9A2

9A3

9A4

 

HAI

Sáng

1

Chào cờ-TrinhT

Chào cờ-Bích

Chào cờ-Anh

Chào cờ-Duyên

 

2

Toán-TrinhT

Vật lí-Đông

Ngữ văn-An V

Toán-Duyên

 

3

Vật lí-Duy

Sinh học-Trân

Toán-PhiT

Tin học-HươngTi

 

4

Sinh học-TuyềnS

Toán-Độ

Tin học-HươngTi

Vật lí-Đông

 

5

Công nghệ-Mạnh L

Toán-Độ

Tin học-HươngTi

Ngữ văn-Quan

 

BA

Sáng

1

GDCD-TrinhCD

Ngữ văn-QuyênV

Hóa học-Sắc

Tiếng Anh-Nhi

 

2

Hóa học-Sơn

Ngữ văn-QuyênV

Toán-PhiT

Tiếng Anh-Nhi

 

3

Tin học-HươngTi

Công nghệ-Chơn

Toán-PhiT

Ngữ văn-Quan

 

4

Ngữ văn-An V

Tin học-HươngTi

Công nghệ-Chơn

Sinh học-PhiS

 

5

Ngữ văn-An V

Tin học-HươngTi

Vật lí-Triết

Địa Lí-Chi

 

Sáng

1

Tiếng Anh-Bích

Hóa học-Sơn

Tiếng Anh-Luyến

Sử-HằngS

 

2

Tiếng Anh-Bích

Địa Lí-Phương

Tiếng Anh-Luyến

Hóa học-Sắc

 

3

Tin học-HươngTi

Toán-Độ

Vật lí-Triết

Toán-Duyên

 

4

Tin học-HươngTi

Toán-Độ

Địa Lí-Phương

Toán-Duyên

 

5

Sử-Anh

Tin học-HươngTi

GDCD-TrinhCD

Địa Lí-Chi

 

NĂM

Sáng

1

Địa Lí-Phương

Sử-Anh

Hóa học-Sắc

Công nghệ-Mạnh L

 

2

Sinh học-TuyềnS

Địa Lí-Phương

Sử-Anh

Hóa học-Sắc

 

3

Toán-TrinhT

Hóa học-Sơn

Sinh học-PhiS

Vật lí-Đông

 

4

Toán-TrinhT

Vật lí-Đông

Ngữ văn-An V

Sinh học-PhiS

 

5

 

 

 

 

 

SÁU

Sáng

1

Ngữ văn-An V

Ngữ văn-QuyênV

Sinh học-PhiS

Ngữ văn-Quan

 

2

Ngữ văn-An V

Tiếng Anh-Bích

Toán-PhiT

Tin học-HươngTi

 

3

Địa Lí-Phương

Tiếng Anh-Bích

Ngữ văn-An V

Tin học-HươngTi

 

4

Toán-TrinhT

Sinh học-Trân

Tin học-HươngTi

Toán-Duyên

 

5

SHL-TrinhT

SHL-Bích

SHL-Anh

SHL-Duyên

 

BẢY

Sáng

1

Ngữ văn-An V

Ngữ văn-QuyênV

Địa Lí-Phương

GDCD-TrinhCD

 

2

Hóa học-Sơn

Ngữ văn-QuyênV

Ngữ văn-An V

Ngữ văn-Quan

 

3

Vật lí-Duy

GDCD-TrinhCD

Ngữ văn-An V

Ngữ văn-Quan

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Thứ

Buổi

Tiết

9A5

9A6

9A7

9A8

9A9

HAI

Sáng

1

Chào cờ-Nhi

Chào cờ-Luyến

Chào cờ-Đông

Chào cờ-Duy

Chào cờ-PhiT

2

Tiếng Anh-Nhi

Tin học-Phúc

Ngữ văn-Quan

Tiếng Anh-Bích

Vật lí-Duy

3

Tiếng Anh-Nhi

Tin học-Phúc

Vật lí-Đông

Ngữ văn-An V

Sử-Anh

4

Tin học-Phúc

Ngữ văn-An V

Công nghệ-Mạnh L

Sinh học-Trân

Tiếng Anh-Nhi

5

Tin học-Phúc

Ngữ văn-An V

Sinh học-TuyềnS

Vật lí-Duy

Sinh học-Trân

BA

Sáng

1

Công nghệ-Chơn

Ngữ văn-An V

Hóa học-Sơn

Tin học-Phúc

Ngữ văn-Quan

2

Hóa học-Sắc

Công nghệ-Chơn

GDCD-TrinhCD

Ngữ văn-An V

Ngữ văn-Quan

3

Ngữ văn-QuyênV

Hóa học-Sắc

Tiếng Anh-Luyến

Ngữ văn-An V

GDCD-ToànGD

4

Địa Lí-Chi

Vật lí-Triết

Địa Lí-Phương

GDCD-ToànGD

Tin học-PhiT

5

Sinh học-PhiS

GDCD-TrinhCD

Ngữ văn-Quan

Địa Lí-Phương

Hóa học-Sắc

Sáng

1

Hóa học-Sắc

Địa Lí-Phương

Toán-NhânT

Toán-Độ

Tiếng Anh-Nhi

2

Tin học-Phúc

Sử-HằngS

Toán-NhânT

Toán-Độ

Tiếng Anh-Nhi

3

Sử-HằngS

Tiếng Anh-Luyến

Hóa học-Sơn

Tiếng Anh-Bích

Địa Lí-Phương

4

Vật lí-Triết

Tiếng Anh-Luyến

Tin học-Phúc

Tiếng Anh-Bích

Toán-Hồng

5

Toán-NhânT

Toán-Duyên

Tin học-Phúc

Địa Lí-Phương

Toán-Hồng

NĂM

Sáng

1

Sinh học-PhiS

Ngữ văn-An V

Sinh học-TuyềnS

Hóa học-Sơn

Ngữ văn-Quan

2

Địa Lí-Chi

Sinh học-PhiS

Vật lí-Đông

Ngữ văn-An V

Ngữ văn-Quan

3

Toán-NhânT

Hóa học-Sắc

Ngữ văn-Quan

Ngữ văn-An V

Công nghệ-Mạnh L

4

Toán-NhânT

Toán-Duyên

Ngữ văn-Quan

Công nghệ-Mạnh L

Hóa học-Sắc

5

 

 

 

 

 

SÁU

Sáng

1

GDCD-TrinhCD

Toán-Duyên

Tin học-Phúc

Toán-Độ

Địa Lí-Phương

2

Ngữ văn-QuyênV

Toán-Duyên

Ngữ văn-Quan

Toán-Độ

Sinh học-Trân

3

Ngữ văn-QuyênV

Sinh học-PhiS

Toán-NhânT

Sinh học-Trân

Tin học-PhiT

4

Tiếng Anh-Nhi

Tiếng Anh-Luyến

Toán-NhânT

Sử-Anh

Tin học-PhiT

5

SHL-Nhi

SHL-Luyến

SHL-Đông

SHL-Duy

SHL-PhiT

BẢY

Sáng

1

Vật lí-Triết

Tin học-Phúc

Tiếng Anh-Luyến

Hóa học-Sơn

Vật lí-Duy

2

Toán-NhânT

Địa Lí-Phương

Tiếng Anh-Luyến

Vật lí-Duy

Toán-Hồng

3

Ngữ văn-QuyênV

Vật lí-Triết

Địa Lí-Phương

Tin học-Phúc

Toán-Hồng

4

Ngữ văn-QuyênV

Ngữ văn-An V

Sử-Anh

Tin học-Phúc

Ngữ văn-Quan

5

 

 

 

 

 

 


Xem thêm: áp dụng,
bình luận
Mã an toàn:
Mã chống spamThay mới
 

Ảnh hoạt động

Học trực tuyến
(Thời khóa biểu áp dụng từ 06/09/2021)
NĂM HỌC 2021-2022
Xem thời khóa biểu
(Chú ý: để học chỉ cần chọn môn ở dưới & chọn bài là học)

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 39


Hôm nayHôm nay : 8170

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 224625

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3210326


Tin tức & sự kiện

Thông báo từ Sở Giáo Dục Đào Tạo An Giang, các trường Mần non, Tiểu học và THCS nghỉ đến khi có thông báo  
Học trực tuyến từ 30/03/2020 - 04/04/2020  

Đăng nhập