Tin tức » Tin tức »

Thứ sáu - 02/09/2022 20:33

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I- KHỐI 6- NGÀY 05/9/2022

TRƯỜNG THCS BÌNH MỸ

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I- KHỐI 6- NGÀY 05/9/2022

         

NĂM HỌC 2022-2023

Thứ

Buổi

Tiết

6A1

6A2

6A3

6A4

6A5

HAI

Sáng

1

Chào cờ-Phục

Chào cờ-TuyềnV

Chào cờ-Chi

Chào cờ-Liễu

Chào cờ-AnTo

2

Tin học-Phúc

Ngữ văn-TuyềnV

Ngữ văn-Phục

KHTN-Sinh-Tùng

KHTN-Sinh-Ngoan S

3

KHTN-Sinh-Tùng

Ngữ văn-TuyềnV

Tiếng Anh-BìnhA

Tiếng Anh-ChâuA

Toán-AnTo

4

KHTN-Sinh-Tùng

GDĐP-VĂN-TuyềnV

Tiếng Anh-BìnhA

Tiếng Anh-ChâuA

Toán-AnTo

5

 

 

 

 

 

BA

Sáng

1

Công nghệ-BìnhV

KHTN-Sinh-Tùng

Ngữ văn-Phục

Công nghệ-Thanh

Ngữ văn-Diễm

2

KHTN-Sinh-Tùng

Công nghệ-Thanh

GDĐP-VĂN-Phục

GDĐP-VĂN-Diễm

Công nghệ-BìnhV

3

Ngữ văn-Phục

Tiếng Anh-Luyến

KHTN-Sinh-Tùng

Tiếng Anh-ChâuA

Toán-AnTo

4

Ngữ văn-Phục

Tiếng Anh-Luyến

SĐ(Địa)-Chi

Toán-AnTo

Tiếng Anh-ChâuA

5

Tiếng Anh-Luyến

SĐ(Địa)-Chi

Tiếng Anh-BìnhA

Toán-AnTo

Tiếng Anh-ChâuA

Sáng

1

Tiếng Anh-Luyến

Toán-Út

SĐ(Sử)-Hòa

Toán-AnTo

SĐ(Sử)-Anh

2

Tiếng Anh-Luyến

Toán-Út

Tin học-Phúc

SĐ(Địa)-Chi

Tin học-AnTo

3

Toán-Út

Tiếng Anh-Luyến

Toán-Ngân

SĐ(Sử)-Hòa

Toán-AnTo

4

Toán-Út

GDCD-Hòa

Toán-Ngân

Tin học-AnTo

Tiếng Anh-ChâuA

5

 

 

 

 

 

NĂM

Sáng

1

GDCD-Hòa

Toán-Út

KHTN-Sinh-Tùng

Ngữ văn-Diễm

SĐ(Địa)-Chi

2

SĐ(Sử)-Hòa

Toán-Út

KHTN-Sinh-Tùng

Ngữ văn-Diễm

KHTN-Sinh-Ngoan S

3

Toán-Út

Ngữ văn-TuyềnV

GDCD-Hòa

KHTN-Sinh-Tùng

Ngữ văn-Diễm

4

Toán-Út

Ngữ văn-TuyềnV

SĐ(Sử)-Hòa

KHTN-Sinh-Tùng

Ngữ văn-Diễm

5

 

 

 

 

 

SÁU

Sáng

1

Ngữ văn-Phục

SĐ(Sử)-Hòa

KHTN-Sinh-Tùng

Ngữ văn-Diễm

SĐ(Sử)-Anh

2

SĐ(Sử)-Hòa

KHTN-Sinh-Tùng

Ngữ văn-Phục

Ngữ văn-Diễm

KHTN-Sinh-Ngoan S

3

SĐ(Địa)-Chi

KHTN-Sinh-Tùng

Ngữ văn-Phục

Toán-AnTo

KHTN-Sinh-Ngoan S

4

HĐTN-HN-Phục

HĐTN-HN-TuyềnV

HĐTN-HN-Chi

HĐTN-HN-Liễu

HĐTN-HN-AnTo

5

SHL-Phục

SHL-TuyềnV

SHL-Chi

SHL-Liễu

SHL-AnTo

BẢY

Sáng

1

Ngữ văn-Phục

SĐ(Sử)-Hòa

Công nghệ-BìnhV

KHTN-Sinh-Tùng

GDĐP-VĂN-Diễm

2

GDĐP-VĂN-Phục

KHTN-Sinh-Tùng

Toán-Ngân

SĐ(Sử)-Hòa

GDCD-TrinhCD

3

KHTN-Sinh-Tùng

Tin học-Phúc

Toán-Ngân

GDCD-Hòa

Ngữ văn-Diễm

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Thứ

Buổi

Tiết

6A6

6A7

6A8

6A9

 

HAI

Sáng

1

Chào cờ-Quyên-Đ

Chào cờ-Dung

Chào cờ-Quan

Chào cờ-Sương

 

2

Tiếng Anh-ChâuA

KHTN-Sinh-Dung

SĐ(Địa)-Quyên

Tiếng Anh-Sương

 

3

KHTN-Sinh-Ngoan S

KHTN-Sinh-Dung

Ngữ văn-Diễm

SĐ(Địa)-Quyên

 

4

KHTN-Sinh-Ngoan S

Ngữ văn-Phục

Ngữ văn-Diễm

KHTN-Sinh-Dung

 

5

 

 

 

 

 

BA

Sáng

1

Công nghệ-Quan

Tiếng Anh-Minh

KHTN-Sinh-Dung

Ngữ văn-TuyềnV

 

2

GDCD-TrinhCD

Tiếng Anh-Minh

Công nghệ-Quan

Ngữ văn-TuyềnV

 

3

GDĐP-VĂN-TuyềnV

KHTN-Sinh-Dung

Ngữ văn-Diễm

Tin học-Phúc

 

4

Ngữ văn-TuyềnV

Công nghệ-BìnhV

GDCD-TrinhCD

KHTN-Sinh-Dung

 

5

Ngữ văn-TuyềnV

GDĐP-VĂN-Phục

GDĐP-VĂN-Diễm

KHTN-Sinh-Dung

 

Sáng

1

Toán-NhânT

SĐ(Địa)-Chi

Tin học-Phúc

Toán-Kha

 

2

Tiếng Anh-ChâuA

Toán-NhânT

SĐ(Sử)-Anh

Toán-Kha

 

3

Tiếng Anh-ChâuA

Toán-NhânT

Toán-Duyên

GDCD-TrinhCD

 

4

Tin học-Phúc

GDCD-TrinhCD

Toán-Duyên

SĐ(Sử)-Anh

 

5

 

 

 

 

 

NĂM

Sáng

1

Ngữ văn-TuyềnV

Ngữ văn-Phục

Toán-Duyên

SĐ(Sử)-Anh

 

2

Toán-NhânT

Ngữ văn-Phục

Toán-Duyên

Ngữ văn-TuyềnV

 

3

KHTN-Sinh-Ngoan S

SĐ(Sử)-Anh

KHTN-Sinh-Dung

Toán-Kha

 

4

KHTN-Sinh-Ngoan S

Toán-NhânT

KHTN-Sinh-Dung

Toán-Kha

 

5

 

 

 

 

 

SÁU

Sáng

1

Ngữ văn-TuyềnV

Tiếng Anh-Minh

Tiếng Anh-Sương

KHTN-Sinh-Dung

 

2

SĐ(Sử)-Anh

KHTN-Sinh-Dung

Tiếng Anh-Sương

GDĐP-VĂN-TuyềnV

 

3

SĐ(Địa)-Quyên

Toán-NhânT

KHTN-Sinh-Dung

Ngữ văn-TuyềnV

 

4

HĐTN-HN-Quyên

HĐTN-HN-Dung

HĐTN-HN-Quan

HĐTN-HN-Sương

 

5

SHL-Quyên

SHL-Dung

SHL-Quan

SHL-Sương

 

BẢY

Sáng

1

Toán-NhânT

Tin học-Phúc

SĐ(Sử)-Anh

Tiếng Anh-Sương

 

2

Toán-NhânT

SĐ(Sử)-Anh

Ngữ văn-Diễm

Tiếng Anh-Sương

 

3

SĐ(Sử)-Anh

Ngữ văn-Phục

Tiếng Anh-Sương

Công nghệ-BìnhV

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS BÌNH MỸ

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I- KHỐI 7- NGÀY 05/9/2022

         

NĂM HỌC 2022-2023

Thứ

Buổi

Tiết

7A1

7A2

7A3

7A4

7A5

HAI

Chiều

1

S-Đ-Linh

Tiếng Anh-Sương

Tiếng Anh-HươngA

Tin học-ChâuTi

Toán-TrinhT

2

Ngữ văn-Thanh

Tiếng Anh-Sương

Tiếng Anh-HươngA

Toán-Độ

Toán-TrinhT

3

Ngữ văn-Thanh

GDCD-ToànGD

Tin học-ChâuTi

Toán-Độ

KHTN-hóa-Sơn

4

Tin học-ChâuTi

Toán-Giang

Ngữ văn-Thanh

Tiếng Anh-HươngA

KHTN-hóa-Sơn

5

Chào cờ-Kha

Chào cờ-Giang

Chào cờ-ChâuTi

Chào cờ-Độ

Chào cờ-ToànGD

BA

Chiều

1

Công nghệ-Tùng

S-Đ-Linh

Ngữ văn-Thanh

Ngữ văn-BìnhV

GDCD-ToànGD

2

GDCD-ToànGD

Ngữ văn-BìnhV

Ngữ văn-Thanh

KHTN-hóa-Sơn

Tiếng Anh-HươngA

3

KHTN-hóa-Tuấn

Ngữ văn-BìnhV

KHTN-hóa-Sơn

Tiếng Anh-HươngA

S-Đ-Linh

4

KHTN-hóa-Tuấn

Công nghệ-Tùng

KHTN-hóa-Sơn

Tiếng Anh-HươngA

S-Đ-Linh

5

 

 

 

 

 

Chiều

1

S-Đ-Linh

KHTN-hóa-Sắc

Toán-TrinhT

KHTN-hóa-Sơn

Tiếng Anh-HươngA

2

S-Đ-Linh

Toán-Giang

Toán-TrinhT

KHTN-hóa-Sơn

Tiếng Anh-HươngA

3

Toán-Kha

Toán-Giang

S-Đ-Linh

Toán-Độ

Toán-TrinhT

4

Toán-Kha

Tin học-Giang

S-Đ-Linh

Toán-Độ

Toán-TrinhT

5

 

 

 

 

 

NĂM

Chiều

1

Toán-Kha

KHTN-hóa-Sắc

Ngữ văn-Thanh

S-Đ-Linh

KHTN-hóa-Sơn

2

Toán-Kha

KHTN-hóa-Sắc

S-Đ-Linh

Công nghệ-Tùng

Ngữ văn-Thanh

3

KHTN-hóa-Tuấn

S-Đ-Linh

Công nghệ-Tùng

Ngữ văn-BìnhV

Ngữ văn-Thanh

4

KHTN-hóa-Tuấn

S-Đ-Linh

KHTN-hóa-Sơn

Ngữ văn-BìnhV

Công nghệ-Tùng

5

 

 

 

 

 

SÁU

Chiều

1

Ngữ văn-Thanh

Ngữ văn-BìnhV

Tiếng Anh-HươngA

KHTN-hóa-Sơn

S-Đ-Linh

2

Ngữ văn-Thanh

Tiếng Anh-Sương

Toán-TrinhT

S-Đ-Linh

KHTN-hóa-Sơn

3

Tiếng Anh-Sương

Toán-Giang

Toán-TrinhT

S-Đ-Linh

Tin học-ChâuTi

4

HĐTN-HN-Kha

HĐTN-HN-Giang

HĐTN-HN-ChâuTi

HĐTN-HN-Độ

HĐTN-HN-ToànGD

5

SHL-Kha

SHL-Giang

SHL-ChâuTi

SHL-Độ

SHL-ToànGD

BẢY

Chiều

1

Tiếng Anh-Sương

Ngữ văn-BìnhV

KHTN-hóa-Sơn

GDCD-ToànGD

Ngữ văn-Thanh

2

Tiếng Anh-Sương

KHTN-hóa-Sắc

GDCD-ToànGD

Ngữ văn-BìnhV

Ngữ văn-Thanh

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Thứ

Buổi

Tiết

7A6

7A7

7A8

7A9

 

HAI

Chiều

1

KHTN-hóa-Sơn

Ngữ văn-Thanh

KHTN-hóa-Sắc

GDCD-ToànGD

 

2

S-Đ-Linh

Tin học-HươngTi

GDCD-ToànGD

Toán-Giang

 

3

S-Đ-Linh

KHTN-hóa-Sắc

Ngữ văn-ChâuV

Ngữ văn-HùngV

 

4

GDCD-ToànGD

KHTN-hóa-Sắc

Toán-Kha

Tin học-HươngTi

 

5

Chào cờ-HươngTi

Chào cờ-HùngT

Chào cờ-Trân

Chào cờ-Mạnh L

 

BA

Chiều

1

Tiếng Anh-Minh

KHTN-hóa-Sắc

Ngữ văn-ChâuV

KHTN-hóa-Tuấn

 

2

S-Đ-Linh

KHTN-hóa-Sắc

Ngữ văn-ChâuV

Tiếng Anh-Minh

 

3

Công nghệ-Tùng

Ngữ văn-Thanh

Tiếng Anh-Minh

Toán-Giang

 

4

Ngữ văn-BìnhV

Ngữ văn-Thanh

Tiếng Anh-Minh

Toán-Giang

 

5

 

 

 

 

 

Chiều

1

Tiếng Anh-Minh

GDCD-ToànGD

SĐ(Sử)-Toàn

SĐ(Địa)-Phương

 

2

Tiếng Anh-Minh

SĐ(Địa)-Phương

KHTN-hóa-Sắc

SĐ(Sử)-Toàn

 

3

KHTN-hóa-Sơn

Toán-HùngT

KHTN-hóa-Sắc

Tiếng Anh-Minh

 

4

KHTN-hóa-Sơn

Toán-HùngT

SĐ(Địa)-Phương

Tiếng Anh-Minh

 

5

 

 

 

 

 

NĂM

Chiều

1

Ngữ văn-BìnhV

Công nghệ-Dung

Ngữ văn-ChâuV

KHTN-hóa-Tuấn

 

2

Ngữ văn-BìnhV

Toán-HùngT

Công nghệ-Dung

Ngữ văn-HùngV

 

3

Toán-HùngT

SĐ(Sử)-Toàn

KHTN-hóa-Sắc

Công nghệ-Dung

 

4

Toán-HùngT

Ngữ văn-Thanh

Toán-Kha

SĐ(Sử)-Toàn

 

5

 

 

 

 

 

SÁU

Chiều

1

Tin học-HươngTi

Tiếng Anh-Minh

Toán-Kha

Toán-Giang

 

2

Ngữ văn-BìnhV

Tiếng Anh-Minh

Toán-Kha

Ngữ văn-HùngV

 

3

Toán-HùngT

SĐ(Sử)-Toàn

Tin học-HươngTi

Ngữ văn-HùngV

 

4

HĐTN-HN-HươngTi

HĐTN-HN-HùngT

HĐTN-HN-Trân

HĐTN-HN-Mạnh L

 

5

SHL-HươngTi

SHL-HùngT

SHL-Trân

SHL-Mạnh L

 

BẢY

Chiều

1

Toán-HùngT

Tiếng Anh-Minh

SĐ(Sử)-Toàn

KHTN-hóa-Tuấn

 

2

KHTN-hóa-Sơn

Toán-HùngT

Tiếng Anh-Minh

KHTN-hóa-Tuấn

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS BÌNH MỸ

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I- KHỐI 8- NGÀY 05/9/2022

         

NĂM HỌC 2022-2023

Thứ

Buổi

Tiết

8A1

8A2

8A3

8A4

8A5

HAI

Chiều

1

Ngữ văn-QuyênV

Tiếng Anh-ChâuA

Ngữ văn-ChâuV

Sinh học-Ngoan S

Công nghệ-Đông

2

Ngữ văn-QuyênV

Tiếng Anh-ChâuA

Hóa học-Sơn

Tiếng Anh-BìnhA

Sinh học-Ngoan S

3

Công nghệ-Đông

Sinh học-Ngoan S

Sinh học-Trân

Tiếng Anh-BìnhA

Tiếng Anh-Bích

4

Sinh học-Trân

Công nghệ-Chơn

Vật lí-Mạnh L

Toán-Ngân

Toán-Hồng

5

Chào cờ-QuyênV

Chào cờ-Ngoan S

Chào cờ-Hồng

Chào cờ-BìnhA

Chào cờ-HùngV

BA

Chiều

1

Ngữ văn-QuyênV

Công nghệ-Chơn

Tin học-ChâuTi

Hóa học-Sơn

Ngữ văn-HùngV

2

Ngữ văn-QuyênV

Tiếng Anh-ChâuA

Tin học-ChâuTi

Tiếng Anh-BìnhA

Ngữ văn-HùngV

3

Tiếng Anh-ChâuA

Tin học-ChâuTi

Tiếng Anh-BìnhA

Ngữ văn-ChâuV

Tin học-PhiT

4

Hóa học-Tiền

Tin học-ChâuTi

Tiếng Anh-BìnhA

Ngữ văn-ChâuV

Tin học-PhiT

5

 

 

 

 

 

Chiều

1

Tiếng Anh-ChâuA

Địa Lí-Quyên

Sử-HằngS

Tin học-AnTo

Toán-Hồng

2

Tiếng Anh-ChâuA

Toán-Đức

Địa Lí-Quyên

Tin học-AnTo

Tiếng Anh-Bích

3

Sử-Hiếu

Toán-Đức

Toán-Hồng

Công nghệ-Triết

Tiếng Anh-Bích

4

Tin học-ChâuTi

Sử-Hiếu

GDCD-Hòa

Toán-Ngân

Địa Lí-Quyên

5

Tin học-ChâuTi

GDCD-Hòa

Công nghệ-Triết

Toán-Ngân

Hóa học-Sơn

NĂM

Chiều

1

Công nghệ-Đông

Ngữ văn-HùngV

Toán-Hồng

Vật lí-Duy

Sử-HằngS

2

Vật lí-Duy

Vật lí-Mạnh L

Toán-Hồng

Sử-HằngS

Hóa học-Sơn

3

Hóa học-Tiền

Hóa học-Sơn

Sử-HằngS

GDCD-Hòa

Công nghệ-Đông

4

Toán-Út

Toán-Đức

Công nghệ-Triết

Ngữ văn-ChâuV

Ngữ văn-HùngV

5

Toán-Út

Toán-Đức

Hóa học-Sơn

Ngữ văn-ChâuV

Vật lí-Duy

SÁU

Chiều

1

Sinh học-Trân

Ngữ văn-HùngV

Ngữ văn-ChâuV

Sinh học-Ngoan S

Toán-Hồng

2

Toán-Út

Sinh học-Ngoan S

Sinh học-Trân

Địa Lí-Quyên

Toán-Hồng

3

Toán-Út

Sử-Hiếu

Toán-Hồng

Hóa học-Sơn

Sinh học-Ngoan S

4

Sử-Hiếu

Hóa học-Sơn

Tiếng Anh-BìnhA

Toán-Ngân

Ngữ văn-HùngV

5

SHL-QuyênV

SHL-Ngoan S

SHL-Hồng

SHL-BìnhA

SHL-HùngV

BẢY

Chiều

1

GDCD-Hòa

Ngữ văn-HùngV

Ngữ văn-ChâuV

Công nghệ-Triết

Sử-HằngS

2

Địa Lí-Quyên

Ngữ văn-HùngV

Ngữ văn-ChâuV

Sử-HằngS

GDCD-Hòa

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Thứ

Buổi

Tiết

8A6

8A7

8A8

8A9

 

HAI

Chiều

1

Tiếng Anh-Bích

Ngữ văn-Diễm

Công nghệ-Chơn

Tiếng Anh-Nhi

 

2

Công nghệ-Đông

Ngữ văn-Diễm

Hóa học-Sắc

Ngữ văn-ChâuV

 

3

Tin học-PhiT

Công nghệ-Chơn

Ngữ văn-QuyênV

Sinh học-TuyềnS

 

4

Tin học-PhiT

Toán-HùngT

Sinh học-TuyềnS

Toán-Út

 

5

Chào cờ-Ngân

Chào cờ-Chơn

Chào cờ-TuyềnS

Chào cờ-Út

 

BA

Chiều

1

Ngữ văn-Khương

Tin học-PhiT

Tiếng Anh-HươngA

Tin học-Giang

 

2

Ngữ văn-Khương

Tin học-PhiT

Công nghệ-Chơn

Tin học-Giang

 

3

Hóa học-Sắc

Công nghệ-Chơn

Ngữ văn-QuyênV

Tiếng Anh-Nhi

 

4

Sinh học-PhiS

Hóa học-Sắc

Ngữ văn-QuyênV

Tiếng Anh-Nhi

 

5

 

 

 

 

 

Chiều

1

Toán-Ngân

Toán-HùngT

Toán-Đức

Toán-Út

 

2

Toán-Ngân

Toán-HùngT

GDCD-ToànGD

Toán-Út

 

3

Sử-HằngS

Tiếng Anh-HươngA

Sử-Toàn

Địa Lí-Quyên

 

4

Tiếng Anh-Bích

Hóa học-Sắc

Tiếng Anh-HươngA

Sử-Toàn

 

5

Tiếng Anh-Bích

Sử-Toàn

Tiếng Anh-HươngA

Hóa học-Sắc

 

NĂM

Chiều

1

GDCD-Hòa

Toán-HùngT

Vật lí-Mạnh L

Sinh học-TuyềnS

 

2

Công nghệ-Đông

Sinh học-TuyềnS

Toán-Đức

Ngữ văn-ChâuV

 

3

Vật lí-Duy

Vật lí-Mạnh L

Sinh học-TuyềnS

Ngữ văn-ChâuV

 

4

Sử-HằngS

Ngữ văn-Diễm

Hóa học-Sắc

Vật lí-Mạnh L

 

5

Hóa học-Sắc

Ngữ văn-Diễm

Sử-Toàn

Công nghệ-Triết

 

SÁU

Chiều

1

Sinh học-PhiS

GDCD-ToànGD

Tin học-ChâuTi

Sử-Toàn

 

2

Toán-Ngân

Tiếng Anh-HươngA

Tin học-ChâuTi

Ngữ văn-ChâuV

 

3

Toán-Ngân

Tiếng Anh-HươngA

Địa Lí-Quyên

GDCD-ToànGD

 

4

Địa Lí-Quyên

Sinh học-TuyềnS

Ngữ văn-QuyênV

Toán-Út

 

5

SHL-Ngân

SHL-Chơn

SHL-TuyềnS

SHL-Út

 

BẢY

Chiều

1

Ngữ văn-Khương

Địa Lí-Quyên

Toán-Đức

Hóa học-Sắc

 

2

Ngữ văn-Khương

Sử-Toàn

Toán-Đức

Công nghệ-Triết

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS BÌNH MỸ

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I- KHỐI 9- NGÀY 05/9/2022

         

NĂM HỌC 2022-2023

Thứ

Buổi

Tiết

9A1

9A2

9A3

9A4

9A5

HAI

Sáng

1

Chào cờ-TrinhT

Chào cờ-Bích

Chào cờ-Anh

Chào cờ-Duyên

Chào cờ-Nhi

2

Toán-TrinhT

Vật lí-Đông

Tiếng Anh-Luyến

Ngữ văn-Quan

Tiếng Anh-Nhi

3

Tin học-HươngTi

Sinh học-Trân

Tiếng Anh-Luyến

Công nghệ-Mạnh L

Tin học-Phúc

4

Tin học-HươngTi

Toán-Độ

Toán-PhiT

Vật lí-Đông

Ngữ văn-Dũng

5

Vật lí-Duy

Toán-Độ

Toán-PhiT

Tin học-HươngTi

Ngữ văn-Dũng

BA

Sáng

1

Hóa học-Sơn

Ngữ văn-QuyênV

Công nghệ-Chơn

GDCD-TrinhCD

Địa Lí-Chi

2

Địa Lí-Phương

Ngữ văn-QuyênV

Ngữ văn-Dũng

Địa Lí-Chi

Sinh học-PhiS

3

GDCD-TrinhCD

Tin học-HươngTi

Ngữ văn-Dũng

Ngữ văn-Quan

Công nghệ-Chơn

4

Ngữ văn-An V

Công nghệ-Chơn

Toán-PhiT

Tin học-HươngTi

Ngữ văn-Dũng

5

Ngữ văn-An V

Địa Lí-Phương

Sinh học-PhiS

Tin học-HươngTi

Ngữ văn-Dũng

Sáng

1

Toán-TrinhT

Toán-Độ

Hóa học-Sắc

Tiếng Anh-Nhi

GDCD-TrinhCD

2

Toán-TrinhT

Toán-Độ

Vật lí-Triết

Tiếng Anh-Nhi

Sử-Toàn

3

Sử-Anh

Hóa học-Sơn

Tin học-HươngTi

Địa Lí-Chi

Vật lí-Triết

4

Tiếng Anh-Bích

Tin học-HươngTi

Địa Lí-Phương

Sử-Toàn

Tiếng Anh-Nhi

5

Tiếng Anh-Bích

Tin học-HươngTi

GDCD-TrinhCD

Toán-Duyên

Tiếng Anh-Nhi

NĂM

Sáng

1

Sinh học-TuyềnS

Ngữ văn-QuyênV

Địa Lí-Phương

Vật lí-Đông

Ngữ văn-Dũng

2

Hóa học-Sơn

Ngữ văn-QuyênV

Sử-Anh

Hóa học-Sắc

Địa Lí-Chi

3

Vật lí-Duy

Vật lí-Đông

Ngữ văn-Dũng

Toán-Duyên

Toán-NhânT

4

Công nghệ-Mạnh L

Sử-Anh

Ngữ văn-Dũng

Sinh học-PhiS

Hóa học-Sắc

5

 

 

 

 

 

SÁU

Sáng

1

Ngữ văn-An V

Ngữ văn-QuyênV

Sinh học-PhiS

Ngữ văn-Quan

Tin học-Phúc

2

Sinh học-TuyềnS

Sinh học-Trân

Tin học-HươngTi

Sinh học-PhiS

Tin học-Phúc

3

Toán-TrinhT

Tiếng Anh-Bích

Tin học-HươngTi

Toán-Duyên

Sinh học-PhiS

4

Tin học-HươngTi

Tiếng Anh-Bích

Toán-PhiT

Toán-Duyên

Toán-NhânT

5

SHL-TrinhT

SHL-Bích

SHL-Anh

SHL-Duyên

SHL-Nhi

BẢY

Sáng

1

Ngữ văn-An V

GDCD-TrinhCD

Hóa học-Sắc

Ngữ văn-Quan

Vật lí-Triết

2

Ngữ văn-An V

Địa Lí-Phương

Vật lí-Triết

Ngữ văn-Quan

Hóa học-Sắc

3

Địa Lí-Phương

Hóa học-Sơn

Ngữ văn-Dũng

Hóa học-Sắc

Toán-NhânT

4

 

 

 

 

Toán-NhânT

5

 

 

 

 

 

Thứ

Buổi

Tiết

9A6

9A7

9A8

9A9

 

HAI

Sáng

1

Chào cờ-Luyến

Chào cờ-Đông

Chào cờ-Duy

Chào cờ-PhiT

 

2

Toán-Duyên

Sử-Anh

Tiếng Anh-Bích

Vật lí-Duy

 

3

Toán-Duyên

Vật lí-Đông

Vật lí-Duy

Tin học-PhiT

 

4

Tin học-Phúc

Ngữ văn-Quan

Sinh học-Trân